/2013-2014 Ders Kataloğu
2013-2014 Ders Kataloğu 2014-02-26T17:32:33+00:00

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bölüm/Anabilim Dalı Ders Programları

Antropoloji Bölümü
  Arkeoloji Bölümü

Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı

Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Amerikan Kültürü ve Anabilim Dalı

Bulgar Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Hollanda Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Hungaroloji Anabilim Dalı

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Romen Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı

Leh Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
  Coğrafya Bölümü
 
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Güney-Batı(Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

Güney-Doğu(Türkistan-Uygur) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

Kuzey-Batı(Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

Kuzey-Doğu(Saha-Tuva-Hakas-Altay) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

Dilbilim Bölümü
  Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Hindoloji Anabilim Dalı

Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Sinoloji Anabilim Dalı

Urdu Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü

Hititoloji Anabilim Dalı

Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Sumeroloji Anabilim Dalı

Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü

Ermeni Dili ve Kültürü Anabilim Dalı

Felsefe Bölümü
  Halkbilim Bölümü
  Psikoloji Bölümü
  Sanat Tarihi Bölümü
  Sosyoloji Bölümü
  Tarih Bölümü
  Tiyatro Bölümü
         Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı
         Oyunculuk Anasanat Dalı
         Tiyatro Tarihi ve Teorisi Anabilim Dalı
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
X