TÜRKİYE CUMHURİYETİ

                                                            ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ

TİYATRO BÖLÜMÜ 2017-2018 DERS YILI

YETENEK SINAVLARI DUYURUSU

Fakültemiz Tiyatro Bölümü Anabilim ve Anasanat Dallarına (Tiyatro Tarihi ve Teorisi Anabilim Dalı; Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı; Oyunculuk Anasanat Dalı) 2017-2018 ders yılı için yetenek sınavı ile Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen sayıda öğrenci alınacaktır.

Ön kayıt başvuruları 22 Mayıs 2017 – 05 Haziran 2017 tarihleri arasında, çalışma gün ve saatlerinde başvuru formlarına yapıştırılanlardan başka 2 (iki) adet fotoğraf ve Sınav Sonuç Belgesinin aslı ya da onaylı sureti ile Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kayıt Kabul Bürosu’na şahsen yapılacaktır. ADAY SINAV YÖNERGESİNİ VE DİĞER EVRAKI DİKKATLE OKUMALI VE GEREĞİNİ YERİNE GETİRMELİDİR.

Adaylar, Özel Yetenek Sınavı’nın ilk aşamasına katılırken ÖSYM tarafından ilan edilmiş ise ilgili yılın ortaöğretim başarı puanını da gösteren Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) belgesini getirmek ve imza karşılığı teslim etmek zorundadırlar. İlk aşama sınav tarihine kadar orta öğretim başarı puanını belirtilen herhangi bir belgenin ilan edilmemesi durumunda, adaylar ÖSYM tarafından ilanı takip eden 3 iş günü içinde belgeyi Tiyatro Bölüm sekreterliğine elden ve imza karşılığında teslim etmek zorundadırlar. Adayın yerleştirme puanı hesaplanırken ortaöğretim başarı puanı hesaplamaya katılmak zorunda olduğu için ilgili belgeyi getirmeyen adaylar elenmiş sayılırlar.

Yetenek Sınavları 12 Haziran 2017 – 23 Haziran 2017 tarihleri arasında Tiyatro Tarihi ve Teorisi Anabilim Dalı, Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı ve Oyunculuk Anasanat Dalı olmak üzere 3 ayrı dalda yapılacaktır. İsteyen adaylar bu dallardan birini, ikisini veya üçünü AŞAĞIDA AÇIKLANAN PUANLARI TUTTURMAK KOŞULUYLA seçebilecektir. ADAYLARIN ÖN KAYITTA SÖZ KONUSU SEÇİMİ YAPMALARI ZORUNLUDUR. ADAYLAR DAHA SONRA (formu teslim ettikten sonra) SEÇİMLERİNİ DEĞİŞTİREMEZLER.

Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı’na başvuracak adayların 2017 Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı’nda herhangi bir puan türünden en az 220 ham puan; Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı’na başvuracak adayların herhangi bir puan türünden 220  ham puan ve Tiyatro Tarihi ve Teorisi Anabilim Dalı’na başvuracak adayların herhangi bir puan türünden en az 220 ham puan almaları gerekmektedir.  (Engelli adaylar için 100 puan)

  • Tiyatro Bölümü 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Yönergesi  için tıklayınız…
  • Tiyatro Bölümü 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Tarih ve Saatleri için tıklayınız…

 

BAŞVURU FORMLARI (Sınava girecek adaylar başvurdukları herbir dal için ayrı  form doldurmak zorundadır.)