2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA FAKÜLTEMİZ TİYATRO BÖLÜMÜNÜ KAZANAN ÖĞRENCİLERİN KESİN KAYITLARI HAKKINDA

KAYIT TARİHİ       : 14-18 AĞUSTOS 2017

KAYIT ADRESİ      :  Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesi, Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz KANSU Binası Beşevler/ANKARA Telefon: 0312 214 13 50-64 / PBX Dahili : 6159/6163/

KAYIT EVRAKLARI:

Aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak teslim etmeniz gerekmektedir.

1-Lise diplomasının aslı ve fotokopisi (veya yeni tarihli mezuniyet belgesi ve fotokopisi), (Belgelerin aslı görüldükten sonra fotokopisi ile kayıt yapılacaktır.)

2-Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını gösteren kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi,

3-3,5×4,5 cm boyutlarında biometrik çekilmiş 6 adet fotoğraf,

Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görüp Üniversitemize yerleşen öğrencilerden muafiyet talebinde bulunacak olanlar not döküm belgeleri ile ders içeriklerini gösterir onaylı belgelerini 25 Mayıs 2018 tarihine kadar Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosu’na teslim etmelidirler. Belirtilen tarihe kadar getirilmeyen belgeler muafiyet için dikkate alınmayacaktır.

Kayıt belgelerine ek belge istenilmesi durumunda http://oidb.ankara.edu.tr/ adresinden ilan edilecek olup, kayıt tarihinden önce söz konusu adresten kayıt belgelerinin teyit edilmesi ve istenilen ek belgelerin olması durumunda tarafınızdan temin edilmesi gerekmektedir.

  • Eksik belge ile kayıt yapılmayacaktır.
  • Posta yoluyla kayıt yapılmayacaktır.
  • Kayıt için belirtilen günden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.