//2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Tiyatro Bölümü Özel Yetenek Sınavı Duyurusu

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Tiyatro Bölümü Özel Yetenek Sınavı Duyurusu

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
TİYATRO BÖLÜMÜ 2018-2019 DERS YILI
YETENEK SINAVLARI DUYURUSU

          Fakültemiz Tiyatro Bölümü Anabilim ve Anasanat Dallarına (Tiyatro Tarihi ve Teorisi Anabilim Dalı; Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı; Oyunculuk Anasanat Dalı) 2018-2019 ders yılı için yetenek sınavı ile Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen sayıda öğrenci alınacaktır.

Ön kayıt başvuruları 06 Ağustos 2018 – 17 Ağustos 2018 tarihleri arasında, çalışma gün ve saatlerinde başvuru formu/formları, ilgili yılın ortaöğretim başarı puanını da gösteren Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) belgesinin bilgisayar çıktısı, fotoğraf (başvuru yapacağı her anabilim/anasanat dalı için 3 adet) ile Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kayıt Kabul Bürosu’na şahsen yapılacaktır. ADAY SINAV YÖNERGESİNİ VE DİĞER EVRAKI DİKKATLE OKUMALI VE GEREĞİNİ YERİNE GETİRMELİDİR.

Yetenek Sınavları 03 Eylül 2018 – 12 Eylül 2018 tarihleri arasında Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı, Oyunculuk Anasanat Dalı ve Tiyatro Tarihi ve Teorisi Anabilim Dalı olmak üzere 3 ayrı dalda yapılacaktır. İsteyen aday bu dallardan birinin, ikisinin veya üçünün sınavına AŞAĞIDA AÇIKLANAN PUANLARI TUTTURMAK KOŞULUYLA girebilecektir. ADAYLARIN ÖN KAYITTA SÖZ KONUSU SEÇİMİ YAPMALARI ZORUNLUDUR. ADAYLAR DAHA SONRA (formu/formları teslim ettikten sonra) SEÇİMLERİNİ DEĞİŞTİREMEZLER.

Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı’na başvuracak adayların 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda, puan türünde TYT ham puanı en az 220 puan; Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı’na başvuracak adayların puan türünde TYT ham puanı en az 220 ve Tiyatro Tarihi ve Teorisi Anabilim Dalı’na başvuracak adayların puan türünde TYT ham puanı en az 220 olması gerekmektedir.

30.03.2017 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alınan karar gereği : “Engelli öğrencilerin bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli MR (mental retardasyon) ile yaygın gelişimsel bozukluklar (otizm spektrum bozuklukları OSB, Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını engelli sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri şartıyla, ilgili yıldaki YKS sonuç belgesinde belirtilen puan türünde TYT ham puanı en az 100 olduğu takdirde özel yetenek sınavlarına kabul edilirler. Söz konusu adayların sınava başvurmaları halinde sonuç hesaplanırken YKS puanları değerlendirmeye katılmaz ve ÖSYS kılavuzunda yer alan formül kullanılmaz. Adaylar kendi aralarında yapılacak ayrı bir sınav (toplam kontenjanın %10’u) sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanmaları durumunda kayıt hakkı kazanır.

  • Tiyatro Bölümü 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Yönergesi  için tıklayınız…
  • Tiyatro Bölümü 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Tarih ve Saatleri için tıklayınız…

 

BAŞVURU FORMLARI (Sınava girecek adaylar başvurdukları herbir dal için ayrı  form doldurmak zorundadır.)

2018-09-07T10:00:45+03:00
X