Yükseköğretim  Yürütme Kurulunun 23/03/2019 tarihli toplantısında “Ülkelerinde savaş, ilhak ve işgal koşulları bulunan diploma denklik başvurusunda bulunan  başvuru sahiplerinin, denklik başvurusu için gerekli bazı belgeleri ibraz edememeleri ve/veya diploma ve/veya diğer bazı belgelerinin teyit edilememesi nedeniyle üniversiteler bünyesinde ilgililerin mezun olduğu alanlarda oluşturulacak komisyonlarca alan tespitlerinin yapılmasının akabinde seviye ve yeterlik belirleme sistemi işlemlerine alınmasının uygun olacağı”na karar verilmiştir.  Bu kapsamda“İlmi Hüviyet Tespit” sınavı için Fakültemiz Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Coğrafya Bölümü ile Psikoloji Bölümüne başvuran adayların sınav tarih ve yeri aşağıda belirtilmiştir:

 

Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı :

  Sınav Tarihi : 26/03/2020 Perşembe

   Yeri   : Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

                 Ana Bina 105 ve 305 nolu amfi

   Saati  : 09.30

 

Coğrafya Bölümü :

  Sınav Tarihi : 13/03/2020 Cuma

   Yeri   : Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

                 Ana Bina Kayaçlar ve Mineraller  Salonu (5. Kat)

   Saati  : 10.30

                           

Psikoloji Bölümü :

  Sınav Tarihi : 09/03/2020 Pazartesi

   Yeri   : Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

                 Ana Bina Asma Kat Toplantı Salonu

   Saati  : 10.00