Bölüm Hakkında / Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı

Psikoloji bölümü, 1939 yılında Felsefe Bölümünün bir kürsüsü olarak, dünyaca ünlü bir sosyal psikolog olan Muzaffer Şerif tarafından kurulmuştur. Muzaffer Şerif 1944 yılında Amerika’ya gidene dek bölümde dersler vermiştir. 1972 yılına kadar Psikoloji Kürsüsü başkanlığı, çoğunluğu yabancı olan ve kısa süreli görevlendirilen öğretim üyeleri tarafından yürütülmüştür. Daha sonraki dönemlerde Prof. Dr. Fatma Başaran, Prof. Dr. Neriman Samurçay bölüm başkanlığı görevini sürdürmüşlerdir ve 1991 yılından günümüze dek de Prof.Dr. Ali Dönmez bu görevi yürütmektedir.

Bölüm ilk mezunlarını 1943 yılında vermiştir. Psikoloji Kürsüsü, Felsefe bölümüyle olan 43 yıllık beraberliğinin ardından 1982 yılında Yüksek Öğrenim Kanunu ile bağımsızlaşmıştır.

Psikoloji, zihinsel süreçler ve onların davranışsal yansımaları ile ilgilenen ve bütün dünyada tanınan temel bir bilimdir. Bu bilim alanı içinde insan davranışlarının temelindeki zihinsel ve duygusal süreçler, her bağlamda ve her görünümünde incelenir. Psikoloji, normal davranışları olduğu kadar, bireyin kendi kendisiyle ya da diğerleri ile ilişkilerini etkileyen, anormal davranışları da inceler.

Psikoloji bölümünde öğrenim süresi dört yıldır ve öğretim dili Türkçe’dir. Öğrenciler üniversiteye giriş sınavından aldıkları eşit ağırlıklı puan ile bölüme yerleştirilmektedir. Psikoloji bölümünün amacı, öğrencilere genel psikoloji alanına ilişkin geniş çaplı bilgi sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda insan davranışı, düşüncesi ve duygularına ilişkin anlayışın, eğitim araştırma ve uygulama yoluyla geliştirilmesine yönelik dersler verilmektedir. Bölümümüz, sosyal psikoloji, deneysel psikoloji, gelişim psikolojisi ve uygulamalı psikoloji olmak üzere dört anabilim dalından oluşmaktadır. Sosyal psikoloji ve uygulamalı psikoloji alanlarında yüksek lisans ve doktora programları açılmaktadır.

Bölümümüzde her öğretim yılında yaklaşık 130 öğrenci okumaktadır. Psikoloji Bölümü fakültemizin en yüksek puanla öğrenci alan bölümlerindendir ve Türkiye’deki psikoloji bölümleri arasında da bu bakımdan en üst sıralarda yer almaktadır. Bölüm öğrencileri psikolog ünvanı ile mezun olmakta ve hastanelerin psikiyatri, pediatri, onkoloji vb. kliniklerinde, özel ya da resimi kurumların anaokul ve kreşlerinde, rehberlik ve danışma merkezlerinde, ceza ve tevkif evlerinde, fabrika ve işletmelerde, psikoloji laboratuvarlarında, eğitim kurumlarında, okullarda ve dershanelerde, halk sağlığı merkezlerinde, özel eğitim okullarında, psikolog olarak çalışabilmektedirler.