ANKARA ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL METİN DESTEKLEME BİRİMİ (BMD)

YÖNERGESİ

I. Amaç

Bilimsel Metin Destekleme Birimi, üniversitemiz öğretim elemanlarının sosyal, beşeri, sağlık ve fen bilimleri alanlarında İngilizce hazırladığı özgün bilimsel metinlere redaksiyon hizmetini sunmayı amaçlamaktadır. Bilimsel Metin Destekleme Birimi İngilizce yazılmış, yurt içi ya da yurt dışındaki uluslararası dergilere veya kitaplara sunulmak üzere hazırlanmış metinlere, bildiri özetlerine ve bildirilere düzeltme hizmeti sunarak, bu metinlerdeki İngilizce kullanımının akademik standartlara uygun duruma gelmesini sağlamak, metindeki dilbilgisi hatalarını ortadan kaldırmak, açık olmayan ifadeleri netleştirmeye çalışmak ve eserde biçemsel tutarlılık sağlamak amacıyla hizmet vermektedir.

II. Tanımlar

Bilimsel Metin Destekleme Birimi’nin kuruluşunda belirlenmiş tanımlar aşağıdaki şekildedir:

 1. Bilimsel Metin Destekleme Birimi (BMD): Ankara Üniversitesi öğretim elemanlarınca yabancı dilde yayın yapma potansiyelinin yükselmesini sağlamak için öğretim elemanı tarafından hazırlanan bilimsel, teknik ve tıbbi metinlere yabancı dil (İngilizce) destek hizmetinin verilmesine yönelik kurulmuş olan birimi,
 2. Yazar: Bilimsel Metin Destekleme hizmetinden yararlanmak isteyen Ankara Üniversitesi’nde görevli öğretim elemanı/elemanları,
 3. Bilimsel Metin Destekleme Hizmeti: Ankara Üniversitesi öğretim elemanlarınca hazırlanan ve Bilimsel Metin Destekleme Birimi’ne sunulan bilimsel, teknik ve tıbbi metinlerin yabancı dildeki (İngilizce) destekleme hizmetinin verilmesini ve metin dilinin geliştirilmesine yönelik olarak sunulan hizmeti,
 4. Bilimsel Metin Destekleme Birimi Yöneticisi:  Bilimsel Metin Destekleme Birimi’nin idari ve akademik etkinliklerinden sorumlu öğretim elemanını,
 5. Harcama Yetkilisi: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ni,
 6. Uzman Okuyucu Personel: Bilimsel Metin Destekleme Birimi’nde bilimsel, teknik ve tıbbi metinlerin yabancı dildeki destekleme hizmetini sunan uzman akademik personeli,
 7. Hizmet Bedeli: Bilimsel Metin Destekleme Birimi’ne sunulan bilimsel, teknik ve tıbbi metinlerin toplam kelime sayısı bağlamında yapılan destek hizmetine yönelik olarak Bilimsel Metin Destekleme Birimi Yöneticisi’ne ve/veya Uzman Okuyucu Personel’e “Türk Lirası” karşılığı ödenecek tutarı,

belirtir.

III. Bilimsel Metin Destekleme Birimi’ne Başvuru İşlemi ve Süreci

 Bilimsel Metin Destekleme Birimi’ne başvuru işlemi ve başvuru süreci Birimin hizmet verdiği yıllarda aşağıdaki şekilde uygulanmıştır:

 1. Her Yazarın Bilimsel Metin Destekleme Birimi hizmeti sistemine girişi için Rektörlük Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’ndan ayrı bir elektronik hesap ve şifre alması gereklidir. Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca daha önce kendilerine e-posta hesabı açılan Ankara Üniversitesi öğretim elemanları söz konusu hesap bilgilerini kullanarak sisteme giriş yapabileceklerdir. Birimimiz diğer üniversitelerle yürütülen ortak bilimsel çalışmaları da desteklemektedir. Bir diğer deyişle, ortak çalışmalarda Bilimsel Metin Destekleme Birimi hizmeti alabilmek için başvuru sahiplerinden en az birinin Ankara Üniversitesi öğretim elemanı olması yeterlidir.
 2. Yazar/Yazarlar hazırlamış olduğu bilimsel metni elektronik ortamda (Microsoft Word) Bilimsel Metin Destekleme Birimi’nin giriş  sistemine (https://bilmetdes.ankara.edu.tr) kurumsal e-posta adresi ve şifresi ile giriş yaparak metni sisteme yükleyebilirler.
 3. Yazar/Yazarlar, elektronik ortamda sistemde başvurusunu yaparken, Başvuru Formu’nu doldurur. Başvuru formunu dolduran Yazar/Yazarlar Başvuru Formu’nun Açıklamasını da kabul etmiş sayılırlar.
 4. Bilimsel Metin Destekleme Birimi, Ön Yeterlik ölçütleri kapsamına uygun olarak, metnin toplam kelime sayısı üzerinden % 30’un üzerinde düzeltme gerektirecek başvuruları reddetme hakkını saklı tutar.
 5. Ön ölçütlere göre değerlendirilip kabul edilen metnin işlemi 10 iş günü içerisinde sonuçlandırılır.

 

IV. Önerilen Hizmet Bedeli

Bilimsel Metin Destekleme Birimince hizmet bedelinin hesaplanmasında sunulan eserin toplam kelime sayısı göz önünde tutulmalıdır. Her 100 kelime için 8 TL ücret alınması önerilebilir.

Hesap Bilgileri: 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Şube
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

 Şube Kodu: 2533 Hesap No:  7064080-5003 IBAN Numarası :TR240001002533070640805003

V. Kişisel Güvenlik

Bilimsel Metin Destekleme Birimi’nin yazar bilgileri ile bilimsel metinlerin güvenliğine ilişkin ilkeleri aşağıdaki şekildedir:

 1. Yazara ait kişisel bilgiler ile Bilimsel Metin Destekleme Birimi’ne sunulan bilimsel metinlerin güvenliği Rektörlüğün Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen yazılımda özel olarak korunur.
 2. Bilimsel Metin Destekleme Birimi’nde görev alan tüm idari ve uzman personel “Güven Sözleşmesi” imzalayarak göreve başlayabileceklerdir. Söz konusu sözleşme Yazar(lar) bilgileri ile bilimsel metinlerin içeriğinin diğer taraflar ile paylaşılmayacağı konusunda verilen bir güvenceyi içerir.

Bilimsel Metin Destekleme Hizmetine Yönelik

Ön Talep Formu Açıklaması

(Ön Talep  Formu’nun Eki)

Bilimsel Metin Destekleme hizmeti, Ankara Üniversitesi’nde görevli akademisyenlerin (öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi)  uluslararası İngilizce yayın ve bildiri gibi akademik çalışmalarına redaksiyon hizmeti sunmayı amaçlamaktadır.

Birim internet ortamında hizmet sunmaktadır. Ön Talep Formu’nu doldurduktan sonra bilimsel metninizi bu internet sayfasından Microsoft Word formatında yükleyebilirsiniz. BMD Birimi, gerekli ön incelemeyi yaptıktan sonra, Ön Talep Formu’nda belirteceğiniz e-posta adresinden sizinle iletişime geçecektir.

İlk defa BMD Birimi’ne başvuranın eserlerinin desteklenmesine öncelik tanınacaktır. Ayrıca, hakem sürecinde düzeltme verilen bir eserin yazar tarafından ikinci defa BMD Birimi’ne sunulması halinde, söz konusu eserin desteklenmesine öncelik tanınabilecektir. Ancak, Birime ikinci defa sunulan metnin tamamının yeniden bütünsel olarak desteklenmesi gerekeceğinden ötürü ilerleyen tarihte aynı metne yönelik birden fazla başvuruda bulunan Yazar/Yazarlar için aşağıda belirtilen ücretlendirme hükümleri uygulanır.

* * *

Önemli Not

BMD Birimi tarafından kabul edilen her metne uzman personelimiz tarafından sadece yabancı dil (İngilizce) kullanımı çerçevesinde ve metnin içeriğini etkilemeyecek bir şekilde destek verilir. Kadromuzdaki tüm personel İtimat Sözleşmesi ‘ni imzalayarak BMD Birimi’ne gönderilen herhangi bir metnin içeriğini hiçbir şekilde açıklayamayacağı konusunda taahhütte bulunur.

BMD Birimi redaksiyon hizmeti sonrasında metnin bir derginin veya konferansın başvuru veya hakemlik sürecinden başarılı geçmesi konusunda taahhüt veremez. Bu Ön Talep Formu’nu onayladığınız takdirde; makale/bildiri/kitap bölümünüzün yayınlanması ve BMD sürecinde olabilecek gecikme, dergi/konferans/kitabevi tarafından kabul edilmemesi ve benzeri durumlara yönelik olarak Ankara Üniversitesi’nin ve BMD Birimi’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul etmiş olursunuz.

* * *

Hazırladığınız metnin BMD Birimi’nin ekte yer alan ön kriterlerine göre uygun olup olmadığı kararı Ön Talep Formu’nda belirttiğiniz e-posta adresinize bildirilecektir. Destekleme hizmet bedeli Yazar/Yazarların Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından uygun görülen usul ve esaslar çerçevesinde belirlenecek şartlar ve ücret üzerinden “Türk Lirası” üzerinden Yazar/Yazarlardan temin edilecektir.

Ön Kriterler

 1. Yazar kriterleri;

Yazar, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi olmalıdır.

Metin, ortak bir çalışmaysa, ilk yazar veya yazarların çoğu Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi olmalıdır(lar).

 1. Metin kriterleri;

Metin size ait, özgün, yabancı dilde (İngilizce) akademik dergiye, akademik derlemeye veya konferansa yönelik, bilimsel, teknik ya da tıbbi bir çalışma olmalıdır.

Metin 7.500 kelimeyi aşmamalıdır.

Birim tarafından metnin toplam kelime sayısı üzerinden en fazla % 30’unun düzeltilmesi mümkündür. Bu kritere göre yabancı dil (İngilizce) kullanımı açısından yetersiz olan bir metin reddedilir.

Güven Sözleşmesi için tıklayınız…

Sisteme Giriş için tıklayınız…