/Ankara Üniversitesi Bilimsel Metin Destekleme Birimi (BMD)
Ankara Üniversitesi Bilimsel Metin Destekleme Birimi (BMD) 2018-12-05T10:53:27+00:00

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL METİN DESTEKLEME BİRİMİ (BMD)

YÖNERGESİ

I. Amaç

Üniversitemiz Rektörlüğü’nde etkinlik gösteren Bilimsel Metin Destekleme Birimi, Üniversitemiz öğretim elemanlarının sosyal, beşeri, sağlık ve fen bilimleri alanlarında İngilizce hazırladığı özgün bilimsel metinlere yabancı dil (İngilizce) destek hizmetini sunarak yayın niteliğini yükseltmek amacıyla Mart 2010-Nisan 2016 yılları arasında hizmet vermiştir. Bilimsel Metin Destekleme Birimi İngilizce yazılmış, yurt içi ya da yurt dışındaki uluslararası dergilere veya kitaplara sunulmak üzere hazırlanmış metinlere, bildiri özetlerine ve bildirilere düzeltme hizmeti sunarak, bu metinlerdeki İngilizce kullanımının akademik standartlara uygun duruma gelmesini sağlamak, metindeki dilbilgisi hatalarını ortadan kaldırmak, açık olmayan ifadeleri netleştirmeye çalışmak ve eserde biçemsel tutarlılık sağlamak amacıyla kurulmuştur.

II. Tanımlar

Bilimsel Metin Destekleme Birimi’nin kuruluşunda belirlenmiş tanımlar aşağıdaki şekildedir:

 1. Bilimsel Metin Destekleme Birimi (BMD): Ankara Üniversitesi öğretim elemanlarınca yabancı dilde yayın yapma potansiyelinin yükselmesini sağlamak için öğretim elemanı tarafından hazırlanan bilimsel, teknik ve tıbbi metinlere yabancı dil (İngilizce) destek hizmetinin verilmesine yönelik kurulmuş olan Rektörlüğe bağlı birimi,
 2. Yazar: Bilimsel Metin Destekleme hizmetinden yararlanmak isteyen Ankara Üniversitesi’nde görevli öğretim elemanı/elemanları,
 3. Bilimsel Metin Destekleme Hizmeti: Ankara Üniversitesi öğretim elemanlarınca hazırlanan ve Bilimsel Metin Destekleme Birimi’ne sunulan bilimsel, teknik ve tıbbi metinlerin yabancı dildeki (İngilizce) destekleme hizmetinin verilmesini ve metin dilinin geliştirilmesine yönelik olarak sunulan hizmeti,
 4. Bilimsel Metin Destekleme Birimi Yöneticisi: Bilimsel Metin Destekleme Biriminin idari ve akademik etkinliklerinden Rektörlüğe karşı sorumlu olmak üzere Rektörlük tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,
 5. Harcama Yetkilisi: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ni,
 6. Uzman Okuyucu Personel: Bilimsel Metin Destekleme Birimi’nde bilimsel, teknik ve tıbbi metinlerin yabancı dildeki destekleme hizmetini sunan uzman akademik personeli,
 7. Hizmet Bedeli: Bilimsel Metin Destekleme Birimi’ne sunulan bilimsel, teknik ve tıbbi metinlerin toplam kelime sayısı bağlamında yapılan destek hizmetine yönelik olarak Bilimsel Metin Destekleme Birimi Yöneticisi’ne ve/veya Uzman Okuyucu Personel’e “Türk Lirası” karşılığı ödenecek tutarı,

belirtmiştir.

III. Bilimsel Metin Destekleme Birimi’ne Başvuru İşlemi ve Süreci

 Bilimsel Metin Destekleme Birimi’ne başvuru işlemi ve başvuru süreci Birimin hizmet verdiği yıllarda aşağıdaki şekilde uygulanmıştır:

 1. Her Yazarın Bilimsel Metin Destekleme Birimi hizmeti sistemine girişi için Rektörlük Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’ndan ayrı bir elektronik hesap ve şifre alması gereklidir. Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca daha önce kendilerine e-posta hesabı açılan Ankara Üniversitesi öğretim elemanları söz konusu hesap bilgilerini kullanarak sisteme giriş yapabileceklerdir. Birimimiz diğer üniversitelerle yürütülen ortak bilimsel çalışmaları da desteklemektedir. Bir diğer deyişle, ortak çalışmalarda Bilimsel Metin Destekleme Birimi hizmeti alabilmek için başvuru sahiplerinden en az birinin Ankara Üniversitesi öğretim elemanı olması yeterlidir.
 2. Yazar/Yazarlar hazırlamış olduğu bilimsel metni elektronik ortamda (Microsoft Word) Bilimsel Metin Destekleme Birimi’nin giriş  sistemine (https://bilmetdes.ankara.edu.tr) kurumsal e-posta adresi ve şifresi ile giriş yaparak metni sisteme yükleyebileceklerdir.
 3. Yazar/Yazarlar, elektronik ortamda sistemde başvurusunu yaparken, Başvuru Formu’nu doldurur. Başvuru formunu dolduran Yazar/Yazarlar Başvuru Formu’nun Açıklamasını da kabul etmiş sayılırlar.
 4. Bilimsel Metin Destekleme Birimi, Ön Yeterlik ölçütleri kapsamına uygun olarak, metnin toplam kelime sayısı üzerinden en fazla % 20 – % 30’un üzerinde düzeltme gerektirecek başvuruları reddetme hakkını saklı tutar.
 5. Ön ölçütlere göre değerlendirilip kabul edilen metnin işlemi 10 iş günü içerisinde sonuçlandırılır.

 

IV. Önerilen Hizmet Bedeli

Bilimsel Metin Destekleme Birimince hizmet bedelinin hesaplanmasında sunulan eserin toplam kelime sayısı göz önünde tutulmalıdır. Her 100 kelime için 8 TL ücret alınması önerilebilir.

Hesap Bilgileri: 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Şube
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

 Şube Kodu: 2533 Hesap No:  7064080-5003 IBAN Numarası :TR240001002533070640805003

V. Kişisel Güvenlik

Bilimsel Metin Destekleme Birimi’nin hizmet verdiği yıllarda yazar bilgileri ile bilimsel metinlerin güvenliğine ilişkin aşağıdaki ilkeler uygulanmıştır:

 1. Yazara ait kişisel bilgiler ile Bilimsel Metin Destekleme Birimi’ne sunulan bilimsel metinlerin güvenliği Rektörlüğün Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen ve Başvuru ile hizmet işlemlerinin sağlanması amacıyla geliştirilen yazılımda özel olarak korunacaktır.
 2. Bilimsel Metin Destekleme Birimi’nde görev alan tüm idari ve uzman personel “Güven Sözleşmesi” imzalayarak göreve başlayabileceklerdir. Söz konusu sözleşme Yazar(lar) bilgileri ile bilimsel metinlerin içeriğinin diğer taraflar ile paylaşılmayacağı konusunda verilen bir güvenceyi içerir.

Bilimsel Metin Destekleme Hizmetine Yönelik

Başvuru Formu Açıklaması

(Başvuru Formu Eki)

Bilimsel Metin Destekleme hizmeti, başta Ankara Üniversitesi tarafından öncelikli olarak Ankara Üniversitesi öğretim elemanlarının uluslararası yayın ve konferans sunuşu çalışmalarını desteklemeyi amaçlayan bir hizmettir.

Bilimsel Metin Destekleme (BMD) Birimi akademik dergiye, akademik derlemeye veya konferansa yönelik İngilizce özgün bilimsel, teknik ve tıbbi metinleri kabul etmektedir. Birimin amacı, dergiye veya konferansa sunulacak metinlerin yabancı dil ile ilgili zayıflıklarını gidererek ve bu metinlerdeki İngilizce kullanımının akademik standartlara uygun duruma gelmesini sağlayarak uluslararası dergilerin ve konferansların hakemlik sürecinden geçme potansiyelini yükseltmektir.

Birim internet ortamında hizmet sunmaktadır. Başvuru Formu’nu doldurduktan sonra bilimsel metninizi bu internet sayfasından Microsoft Word formatında yükleyebilirsiniz. BMD Birimi, gerekli ön incelemeyi yaptıktan sonra, Başvuru Formu’nda belirteceğiniz e-posta adresi üzerinden sizinle iletişime geçecektir.

İlk kez BMD Birimi’ne başvuranın eserlerinin desteklenmesine öncelik tanınacaktır. Ayrıca, hakem sürecinde düzeltme verilen bir eserin yazar tarafından ikinci defa BMD Birimi’ne sunulması halinde, söz konusu eserin desteklenmesine öncelik tanınabilecektir. Ancak, yazar tarafından hazırlanan bilimsel metin BMD Birimi’ne en fazla iki kez sunulabilecektir.

* * *

Önemli Not

BMD Birimi tarafından kabul edilen her metine uzman personelimiz tarafından sadece yabancı dil kullanımı açısından ve metnin içeriğini etkilemeyecek bir şekilde incelenerek destek verilecektir. Kadromuzdaki tüm personel Güven Sözleşmesi’‘ni imzalayarak BMD Birimi’ne gönderilen herhangi bir metnin içeriğini hiç bir şekilde açıklayamayacağı konusunda güvence verilmiştir.

BMD Birimi denetlenmiş olan metinlerin sonradan bir derginin veya konferansın başvuru veya hakemlik sürecinden başarılı geçmesi konusunda hiçbir güvence vermemektedir. Bu Başvuru Formu’nu onayladığınız takdirde; makale/bildiri/kitap bölümünüzün yayınlanması ve BMD sürecinde olabilecek gecikme, dergi/konferans/kitabevi tarafından kabul edilmemesi ve benzeri durumlara yönelik olarak Ankara Üniversitesi’nin ve BMD Birimi’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul etmiş olacaksınız.

* * *

Hazırladığınız metnin BMD Birimi’nin ekte yer alan ön ölçütlerine göre uygun olup olmadığı kararı e-posta adresinize bildirilecektir. Destekleme hizmet bedeli, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından uygun görülen ilkeler çerçevesinde belirlenecek koşullar ve ücret üzerinden “Türk Lirası” üzerinden Yazar/Yazarlardan alınacaktır.

Metnin hakem düzeltmesinden sonra yazar tarafından ikinci kez  BMD Birimi’ne sunulması halinde, metnin tamamının yeniden bütünsel olarak desteklenmesi gerekmektedir. Bu durum karşısında aynı eseri için ilerleyen tarihte birden fazla başvuruda bulunan Yazar/Yazarlar için yukarıda belirtilen ücretlendirme hükümleri uygulanır.

Ön Ölçütler

 1. Yazar ölçütleri:

Yazar, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi olmalı

Metin, ortak bir çalışmaysa, ilk yazar veya yazarların çoğu Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi olmalı(lar)

Ankara Üniversitesi öğretim elemanı olmayan yazar/yazarların başvuruları, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nün belirleyeceği koşullar çerçevesinde BMD Birimi tarafından değerlendirilir.

 1. Metin ölçütleri:

Metin size ait, özgün, yabancı dilde (İngilizce) akademik dergiye, akademik derlemeye veya konferansa yönelik, bilimsel, teknik yada tıbbi bir çalışma olmalıdır.

Metin 1 sayfa ortalama olarak 250 kelime olarak düşünüldüğünde; toplam 7.500 kelimeyi (30 sayfa) aşmamalıdır.

Birim tarafından metnin toplam kelime sayısı üzerinden en fazla % 20 – % 30’unun düzeltilmesi olanaklıdır. Bu ölçüte göre yabancı dil açısından yetersiz olan bir metin reddedilecektir.

Güven Sözleşmesi için tıklayınız…

Sisteme Giriş için tıklayınız…

X