//Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı
Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı 2019-04-29T18:35:29+03:00

SOSYAL ANTROPOLOJİ ANABİLİM DALI

Akademik Kadro

Prof. Dr. Aslı YAZICI YAKIN

Akademik Kişisel Bilgileri

ayazici@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1167

Doç. Dr. Meryem BULUT

Akademik Kişisel Bilgileri

mbulut@ankara.edu.tra.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1173

Doç. Dr. Halil Çağlar ENNELİ

Akademik Kişisel Bilgileri

cenneli@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1175

Doç. Dr. Ceren AKSOY SUGIYAMA

Akademik Kişisel Bilgileri

caksoy@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1187

Arş. Gör. Ümmühan Berna KÜÇÜKOĞLU

Akademik Kişisel Bilgileri

bkucukoglu@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Aslı YAZICI YAKIN

+9(0.312) 310 32 80 /1167

ayazici@ankara.edu.tr

X