ARKEOLOJİ  BÖLÜMÜ

Bölüm  Başkanı
Prof. Dr. Harun TAŞKIRAN 

+9(0.312) 310 32 80 / 1155
htaskiran@ankara.edu.tr

Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, sahip olduğu nitelikli öğretim kadrosu sayesinde, öğrencilere arkeoloji alanında çok geniş bir anlamda öğrenim görme olanağı sunmaktadır.
1980’li yıllarda Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü ismi altında toplanmış alan Arkeoloji Bölümünün ilgili Anabilim Dalları, 2000 yılında Sanat Tarihi bölümünün ayrı bir bölüm olarak ayrılması sonucunda sadece Arkeoloji Bölümü ismi altında üç ayrı bağımsız program şeklinde eğitim-öğretim hayatına 2002 yılına kadar devam etmiştir. Bu tarihte, YÖK kararıyla ülke genelinde Arkeoloji programlarının tek ve ortak bir çatı altında birleştirilmesi kararı sonucunda, Ankara Üniversitesinde de ortak lisans programı uygulamasına geçilmiş ve 7 yıl boyunca bu yönde bir program uygulanmıştır. Ancak bölümümüzün resmi başvuruları ve YÖK Başkanlığının onaylarıyla tekrar Arkeoloji Bölümü çatısı altında üç ayrı anabilim dalı olarak ayrılan ve farklı disiplinleri içeren bu programlarda 2009 yılından itibaren eğitim-öğretime devam edilmektedir.

Öğrenciler Paleolitik dönemden başlayarak Roma döneminin sonuna kadar başta Anadolu olmak üzere tüm Akdeniz ve çevre kültür bölgelerinin karşılaştırmalı arkeolojisiyle ilgili zengin bir ders içeriğinden seçim yapabilmekte ve istedikleri alanda uzmanlaşabilmektedirler.