BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ

Bölüm  Başkanı
Prof. Dr. Ünal KAYA

+9(0.312) 310 32 80 / 1641
unkaya@ankara.edu.tr

1935 yılında özel bir kanunla kurulan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi çatısı altında batı kültür, dil ve edebiyatlarının öğretimi ilk olarak 1936 yılında Alman Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Hungaroloji ve İngiliz Dili ve Edebiyatı kürsülerinin kurulmasıyla başlar; bunları 1957’de Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Kürsüsü, 1960’ta İtalyan Dili ve Edebiyatı Kürsüsü, 1975’te İspanyol Dili ve Edebiyatı Kürsüsü takip etmiştir.

1981 yılında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra 18.02.1982’de çıkarılan Üniversitede Akademik Teşkilat Yönetmeliği’nin 13. maddesi gereğince kurulan Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, bugün 12 Anabilim ve 1 Bilim Dalından oluşan unsurlarıyla varlığını sürdürmektedir: Alman Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Bulgar Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Hollanda Dili ve Edebiyatı, Hungaroloji, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İspanyol Dili ve Edebiyatı, İtalyan Dili ve Edebiyatı, Romen Dili ve Edebiyatı (bilim dalı olarak), Leh Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı.

Kurulduğu günden beri kültür ve bilim hayatımızın batıya açılan penceresi misyonunu yerine getirme çabası içinde olan Bölüm, topluma yararlı pek çok değerli şahsiyetin yetişmesine büyük katkılar sağlamıştır. Bugün Türk üniversitelerinin ilgili bölümlerinde görev yapmış ve yapmakta olan akademisyenlerin birçoğu burada yetişmiştir.

Cumhuriyet Döneminin emsalleri arasında gelenekçe en zengin olan Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, sunduğu lisans ve lisansüstü programlar ve diğer akademik etkinliklerle marka değerini korumaya devam etmektedir.