//Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2018-06-25T13:47:16+00:00

AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

Akademik Kadro

 

Dr. Öğr. Üyesi Nisa Harika GÜZEL KÖŞKER

Akademik Kişisel Bilgileri

nkosker@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1566

Öğr. Gör. Dr. Şenol BEZCİ

Akademik Kişisel Bilgileri

sbezci@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1312

Arş. Gör. Gamze KATI

Akademik Kişisel Bilgileri

gkati@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1566

Dr. Sotiris BAMPATZİMOPOULOS

Akademik Kişisel Bilgileri

sotirios@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1312

Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi  Nisa Harika GÜZEL KÖŞKER

+9(0.312) 310 32 80 /1566

nkosker@ankara.edu.tr

Amerikan Edebiyatı Kürsüsü 1957 yılında Profesör İrfan Şahinbaş başkanlığında kuruldu. Türkiye’de bu alanda uzmanlaşmış ilköğretim üyeleri bu kürsüde yetişti. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalında dört yıllık lisans eğitimine hak kazanan öğrencilerin Yabancı Diller Yüksek Okulu’nca verilen İngilizce yeterlik sınavında başarılı olmaları zorunludur. Lisans eğitiminin ilk iki yılında İngilizce dil eğitimine büyük önem verilmektedir. Öğrenciler ikinci yıldan itibaren ileri düzeyde İngilizce derslerine ek olarak edebiyat türlerine giriş dersleri ve Amerikan romanı, şiiri ve tiyatrosu dersleri alırlar. Bu derslerde Amerikan kültürü ve tarihi ile ilgili bilgiler de verilmektedir. Ayrıca öğrenciler Avrupa Birliği Socrates-Erasmus Yüksek Öğretim Programı çerçevesinde Antik Edebiyat, Mitoloji, Latince I-II, Estetik ve Sanat Felsefesi gibi dersler de almaktadırlar. Çeviri dersleri dışında eğitim dili İngilizce olan Anabilim Dalında, öğrenciler başta İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalından olmak üzere, başka bölüm ve anabilim dallarından seçmeli ders alabilmektedirler. Öğrencilerin belli bir konuda bağımsız araştırma ve inceleme yapabilmelerini sağlamak amacı ile özel bir çalışma olarak 8-10 bin kelimelik bir lisans tezi hazırlamaları gerekmektedir. Öğrenciler bu bitirme tezlerini Anabilim Dalına ait derslerinden seçtikleri bir yazar veya kültürel araştırma konusu üzerine hazırlarlar. Yüksek lisans ve doktora derecelerine yönelik eğitim de veren Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalında, dönüşümlü olarak, Çağdaş Amerikan Edebiyatı, Amerikan Sineması, Kadın Yazarlar, Edebiyat Eleştirisi ve Kuramları ile Edebiyat İnceleme Yöntemleri gibi başlıklar altında lisansüstü dersler verilmekte, seminerler düzenlenmektedir. Öğrencilerden istekli olanlar “İngilizce Öğretmenliği Sertifikası” eğitimi alarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okulları ve liselerde İngilizce öğretmeni olarak istihdam edilebilmektedir. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunları ilköğretim okullarında ve liselerde, üniversitelerde, bakanlıklarda, bankalarda ve çeşitli özel okul ve şirketlerde öğretim elemanı ve dil bilen eleman olarak görev yapmaktadırlar.

Lisans Ders Programı
X