//Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2017-11-23T12:06:12+00:00

FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Arzu ETENSEL İLDEM

+9(0.312) 310 32 80 /1644

ildem@ankara.edu.tr

 

 

Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nin kuruluş tarihi olan 1936’dan bu yana, 63 yıldan beri, öğretime devam etmektedir.

Anabilim Dalımızda, Fransız edebiyatı alanında tanınmış öğretim üyelerinden Prof.Dr. Georges Bonneau, dilbilim alanında “göstergebilim”in kurucusu olarak kabul edilen dünyaca ünlü Prof.Dr. A.J.Greimas ve Dijon Üniversitesi Edebiyat Fakültesi eski Dekanı Prof.Dr. Jacques Huré gibi çok değerli hocalar öğretime katkıda bulunmuşlardır.

Milli Eğitim eski bakanlarından ve UNESCO nezdinde Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Bedrettin Tuncel, Prof. Lamia Kerman ile Yusuf Tavat gibi ülkemizin seçkin bilim adamlarının, aydın öğrenci kuşaklarının yetişmesinde büyük payları olmuştur.

Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında günümüzde iki yüz kadar öğrenci eğitim görmektedir. Öğretim kadrosunda iki profesör, dört doçent, bir öğretim görevlisi, üç araştırma görevlisi ve de sözleşmeli bir yabancı uzman bulunmaktadır.

1994-1995 öğretim yılından itibaren, yeni kaydolan öğrencilerin daha sağlam bir temelle lisans öğrenimine başlayabilmeleri için hazırlık sınıfı konmuştur. Lisans düzeyinde de Fransız dilinin öğretimi, ilk iki yılda önemli bir yer tutmakta ve ağırlıklı olarak verilmektedir. Son birkaç yıldır da dilsel açıdan öğrencileri Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun olarak yetiştirebilmek amacıyla “Mesleki Fransızca” okutulmaktadır ve isteyen öğrenciler her yıl Fransız Kültür Merkezi bünyesinde düzenlenen bir sınava girerek başarılı oldukları takdirde uluslararası bir sertifika alabilmektedirler. Dünya edebiyatları arasında ayrıcalıklı bir konuma sahip olan Fransız edebiyatı ise Orta Çağ’dan günümüze kadar uzanan tarihsel gelişimi içerisinde ayrıntılı olarak incelenmektedir.

Lisansüstü düzeyde, öğrencileri Fransız Edebiyatı alanında uzmanlaştırmaya yönelik bir program uygulanmakta ve yapılan araştırmalar disiplinlerarası çalışmalarla desteklenmektedir.

Bu bağlamda, Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalındaki eğitim-öğretim proğramı, öğrencileri hem eğitimci hem de araştırmacı olarak yetiştirecek içerikte, derinlikte ve çeşitliliktedir. Amaç öğrencileri çok yönlü olarak eğitebilmektir.

Sonuç olarak Fakültemizin temel yapı taşlarından birini ve ülkemizde var olan Fransızca bölümlerinin kaynağını oluşturan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalının, 1936’daki kuruluş amacına uygun olarak, şimdiki yapısının korunması gerekliliğini önemle bilgilerinize sunarız.

Lisans Ders Programı
Anabilim Dalı Web Sayfası
X