HUNGAROLOJİ ANABİLİM DALI

Akademik Kadro

Doç. Dr. Erdal ÇOBAN

Akademik Kişisel Bilgileri

coban@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1675

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ALTAYLI

Akademik Kişisel Bilgileri

altayli@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1691

Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Erdal ÇOBAN

+9(0.312) 310 32 80 / 1675

coban@ankara.edu.tr

Hungarolojİ Anabilim Dalı 9 Ocak 1936 tarihinde açılan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi bünyesinde yer alan 13 temel akademik birimden birisi olup “Hungaroloji Enstitüsü” adıyla açılmıştır. Enstitü’nün ilk başkanı ve hocası Prof. Dr. László Rásonyi bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün davetiyle ülkemize gelmiş ve Türkiye’de Hungaroloji’nin kurumsallaşmasına öncülük etmiş, pek çok öğrenci yetiştirmiştir. Halefi Tibor Halasi Kun döneminde de Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Hungaroloji Enstitüsü en parlak ve en önemli dönemlerinden birisini yaşamıştır.

Hungaroloji Enstitüsü 1980 sonrasında önce bölüm sonra da Anabilim Dalı’na dönüştürülmüştür.

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Hungaroloji’nin kuruluş amacı öncelikle Türk-Macar ortak tarihsel geçmişi üzerine Macaristan’da yapılan bilimsel çalışmaların değerlendirilmesi, kaynakların tanıtımının ve alan araştırmalarının yapılması, ve bunun yanı sıra akademik eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi olarak belirlenmiştir.

Günümüzde lisans eğitim-öğretim çalışmalarının yanı sıra yüksek lisans ve doktora programları da yürütülmektedir. Derslerde başta Macar Dili’nin öğretimi, Macar Edebiyatı, Macar Kültürü dışında ayrıca çeşitli boyutlarıyla Türk-Macar ilişkileri işlenmekte ve de çeviri uygulamaları yapılmaktadır.

Lisans Ders Programı