//İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2017-11-03T15:32:25+00:00

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Nazan TUTAS

+9(0.312) 310 32 80 /1538

ntutas@ankara.edu.tr

 

 

Anabilim Dalımız, İstanbul Üniversitesi’nde daha önce kurulmuş olan İngiliz Dili ve Edebiyatı Kürsüsü’nden sonra bu alanda lisans programı başlatan ilk yükseköğretim birimidir. Anabilim Dalımız çalışmalarına, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin kuruluş yılı olan 1936’da başlamış ve bu alandaki ilk öğretim üyelerini yetiştirmiştir. Anabilim Dalımızın başlıca amacı, dünya edebiyatları arasında ayrıcalıklı bir yere sahip olan İngiliz edebiyatı alanında uzmanlaşmış elemanlar yetiştirme yanında, ülkemizde çeşitli alanlarda duyulan yabancı dil bilen eleman gereksinimini en iyi biçimde karşılamak olarak belirlenmiştir.

Öğretim dili İngilizce olan Anabilim Dalımızda dört yıllık lisans eğitimine hak kazanan öğrencilerin, Üniversitemizin Yabancı Diller Yüksekokulu’nca hazırlanan İngilizce yeterlik sınavında başarılı olmaları zorunludur. Lisans eğitiminin ilk yılında İngilizce dil eğitimine büyük önem verilir. İkinci yılda 18. yüzyıl şiiri, romanı ve düz yazısı üstünde yoğunlaşan dersler vardır. Üçüncü ve dördüncü yıllarda dersler sırasıyla, 19. ve 20. yüzyıl edebiyatları üstünde odaklanmıştır. Ayrıca, öğrencilerin İngilizce yazma ve çeviri becerilerinin geliştirilmesi için programda çeviri ve kompozisyon dersleri yer almaktadır. Öğrenciler, Avrupa Birliği Sokrates-Erasmus Yüksek Öğretim Programı çerçevesinde Antik Edebiyat, Mitoloji ve Latince gibi dersler de almaktadırlar. Ayrıca, dileyen üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine Fakültemiz tarafından İngilizce Öğretmenliği Sertifikası’na yönelik bir program uygulanmaktadır. Öğrencilerin belli bir konuda araştırma ve inceleme yapabilmelerini sağlamak amacı ile özel bir çalışma olarak bir bitirme ödevi hazırlamaları öngörülmektedir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde, kamusal ve özel kurum ve kuruluşlar ile çeşitli yayın organlarında çalışabilirler.

Lisans Ders Programı
X