//İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2018-10-16T10:46:34+00:00

İSPANYOL DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

Akademik Kadro

Prof. Dr. Mehmet Necati KUTLU

Akademik Kişisel Bilgileri

kutlu@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1224

Prof. Dr. Hale TOLEDO

Akademik Kişisel Bilgileri

toledo@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1571

Prof. Dr. Nil ÜNSAL

Akademik Kişisel Bilgileri

nunsal@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1533

Prof. Dr. Mukadder YAYCIOĞLU

Akademik Kişisel Bilgileri

yayci@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1530

Prof. Dr. H. Şebnem ATAKAN

Akademik Kişisel Bilgileri

atakan@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1587

Doç. Dr. Erkan YURTAYDIN

Akademik Kişisel Bilgileri

eyurtaydin@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1524

Dr. Öğr. Üyesi Julia MARTINEZ GONZALEZ KARACAN

Akademik Kişisel Bilgileri

martinez@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1633

Ybn. Öğr. Gör Jose Duarte MEDEIROS RIBEIRO

Akademik Kişisel Bilgileri

jribeiro@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1595

Dr. Öğr. Üyesi E. Ceren ÇERÇİOĞLU

Akademik Kişisel Bilgileri

ckaraca@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1633

Arş. Gör. Melike YAZICI

Akademik Kişisel Bilgileri

myazici@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1595

Arş. Gör. İbrahim Özgür ÇİÇEK

Akademik Kişisel Bilgileri

icicek@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1595

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Necati KUTLU

+9(0.312) 310 32 80 /1224

kutlu@ankara.edu.tr

 

 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nın kuruluş kararı üniversitemizce 1975 yılında alınmış, Anabilim Dalımızda 1976 yılında eğitime başlanmıştır. Anabilim Dalımızın kurucu başkanı Prof. Dr. Muzaffer Arıkan’dır. Daha sonra sırasıyla Prof. Dr. Cemil Göker, Prof. Dr. Süheyla Öncel ve Prof. Dr. Yıldız Ersoy Canpolat başkanlık yapmışlardır. 2001 yılı Ekim ayından beri Anabilim Dalımızın başkanlığını yürüten Prof. Dr. Ertuğrul Önalp ile birlikte bir ilk gerçekleşmiş ve başkanlığımıza bir mezunumuz gelmiştir. İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda tümü doktoralarını tamamlamış sekiz öğretim elemanı görev yapmaktadır. Anabilim Dalımızın öğretim süresi bir yılı hazırlık olmak üzere beş yıldır ve amacı İspanyol dilini yazılı ve sözlü olarak öğretmek, İspanya’nın ve İspanyolca konuşulan Latin Amerika ülkelerinin edebiyatlarını tanıtmak, yazarları ve eserleri incelemektir. 1988 yılından beri yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapılmakta olan Anabilim Dalımızın lisans kontenjanı 40 kişi olup dil puanıyla öğrenci almaktadır.

 

Lisans Ders Programı
X