//İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2019-01-11T14:25:53+00:00

İTALYAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

Akademik Kadro

Prof. Dr. Nevin ÖZKAN

Akademik Kişisel Bilgileri

ozkann@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1559

Dr. Öğr. Üyesi Ebru BALAMİR

Akademik Kişisel Bilgileri

balamir@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1561

Dr. Öğr. Üyesi İlhan KARASUBAŞI

Akademik Kişisel Bilgileri

ksubasi@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1556

Dr. Öğr. Üyesi Bülent AYYILDIZ

Akademik Kişisel Bilgileri

ayyildiz@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1552

Arş. Gör. Barış YÜCESAN

Akademik Kişisel Bilgileri

byucesan@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1552

Yab. Uyr. Öğr. Gör Anna FRİGİONİ

Akademik Kişisel Bilgileri

frigioni@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/

Yab . Uyr . Öğr . Gör Aliina IFTİME

Akademik Kişisel Bilgileri

@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr.Nevin ÖZKAN

+9(0.312) 310 32 80 /1559

ozkann@ankara.edu.tr

 

 

1960 yılından bu yana aralıksız olarak eğitim veren İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığında öğrenim süresi, hazırlık dahil olmak üzere, beş yıldır.

Hazırlık sınıfında İtalyan dili grameri ve İtalyan kültürü konusunda yoğun bir şekilde eğitilen öğrencilerin birinci yılda gramer bilgilerini pekiştirmeleri, uygulamaları ve konuşma yeteneklerini geliştirmeleri sağlanırken Roma tarihi ve kültürü ile ilgili bilgiler de edinmeleri amaçlanmıştır.

İkinci yıldan itibaren İtalya’nın yirmi yüzyıllık tarihi, edebiyatı, edebiyatçıları konusunda ayrıntılı bilgiler edinirken, edebiyatçıları ve metinlerini inceleme olanağı da bulmaktadırlar. Diğer yandan, ikinci yıldan itibaren ders programında yer alan çeviri derslerinde öğrencilerin başarılı bir şekilde çeviri yapabilmeleri sağlanmaktadır.

Öğrencilerin Anabilim Dalında, Roma ve İtalya Tarihi, İtalyan Edebiyatı Tarihi ve yazar-şairleri ile ilgili edindikleri bilgiler dört yıllık öğretim süreci içinde Latince, Mitoloji, Sanat Tarihi v.b. gibi yan dal dersleri ile pekiştirilmektedir. Kuramsal derslere ek olarak, İtalyanca dil kullanımını geliştirmeye yönelik Audio-Visivo, Pratik İtalyanca, Sözlü ve Yazılı Anlatım gibi pek çok pratik ve konuşma dersi İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı bünyesinde yer almaktadır.

Uygarlık tarihine önemli katkılarda bulunmuş olan İtalya’nın dil, kültür ve edebiyatını araştıran ve öğretimini yapan bu Anabilim Dalı, Batılı toplumların ortak malı olmuş manevi değerlerin ve düşünce yapısının ülkemizde tanıtılmasına aracılık ederek çağdaş dünya ile bütünleşmemize katkıda bulunmaktadır.

Ayrıca, İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nın Erasmus+ ve Mevlana Değişim Programları çerçevesinde İtalya’daki ve Avrupa’daki pek çok yükseköğretim kurumuyla öğrenci değişimi gerçekleştirmektedir.

İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunları dil öğretimi yapan kurumlarda (Konservatuar, İtalyan Lisesi, TÖMER, v.b.) öğretmenlik yapabilir, T.C. Başbakanlık, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dış İşleri Bakanlığı gibi pek çok resmi kurum bünyesinde tercüman olarak çalışabilir, bankalarda, özel sektörde özellikle tekstil ve dış ticaret alanlarında ve turizm ile ilgili kuruluşlarda görev alabilirler.

Lisans Ders Programı
X