//Güney-Doğu (Türkistan/Uygur) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
Güney-Doğu (Türkistan/Uygur) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı 2018-04-06T11:24:02+03:00

GÜNEY-DOĞU (TÜRKİSTAN/UYGUR) TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI

Akademik Kadro

Prof. Dr. Aynur ÖZ ÖZCAN

Akademik Kişisel Bilgileri

ozaynur@humanity.ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1715

Doç.Dr. Erkin EMET

Akademik Kişisel Bilgileri

emet@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1714

Doç.Dr. Ayhan ÇELİKBAY

Akademik Kişisel Bilgileri

acelikbay@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1310

Dr. Öğr. Üyesi Nuraniye Hidayet Ekrem

Akademik Kişisel Bilgileri

nhekrem@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1707

Arş. Gör. İbrahim ARIKAN

Akademik Kişisel Bilgileri

iarikan@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1716

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Aynur Öz ÖZCAN

+9(0.312) 310 32 80 /1715

ozaynur@humaniyt.ankara.edu.tr

X