//Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı 2018-09-17T14:13:02+03:00

KUZEY-BATI (KIPÇAK) TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI

Akademik Kadro

Prof.Dr. F. Sema BARUTCU ÖZÖNDER

Akademik Kişisel Bilgileri

barutcu@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1285

Prof. Dr. Ufuk TAVKUL

Akademik Kişisel Bilgileri

utavkul@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1728

Prof. Dr. Gülzura CUMAKUNOVA

Akademik Kişisel Bilgileri

cumakun@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1709

Doç. Dr. Murat CERİTOĞLU

Akademik Kişisel Bilgileri

ceritoglu@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1708

Dr. Öğr. Üyesi Filiz KILIÇ

Akademik Kişisel Bilgileri

kilicf@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1713

Arş. Gör. Derya Hamiye ERBİRSİN

Akademik Kişisel Bilgileri

erbirsin@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1701

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. F. Sema Barutcu ÖZÖNDER 

+9(0.312) 310 32 80 /1285

barutcu@ankara.edu.tr

X