//Kuzey-Doğu (Saha, Tuva, Hakas, Altay) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
Kuzey-Doğu (Saha, Tuva, Hakas, Altay) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı 2018-05-17T14:10:13+03:00

KUZEY-DOĞU (SAHA, TUVA, HAKAS, ALTAY) TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI

Akademik Kadro

Prof. Dr. Gülsüm KİLLİ YILMAZ

Akademik Kişisel Bilgileri

gkilli@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1255

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Can TEZİÇ

Akademik Kişisel Bilgileri

mctezic@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1399

Arş. Gör. Ümit ŞAHİN

Akademik Kişisel Bilgileri

umtsahin@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1257

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Gülsüm KİLLİ 

+9(0.312) 310 32 80 /1255

gkilli@ankara.edu.tr

X