DEKAN YARDIMCILARI

Prof. Dr. Necla TÜRKOĞLU

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü’nden 1989 yılında mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı, Türkiye Coğrafyası Bilim Dalı’nda 1991 yılında yüksek lisansını, 1995 yılında doktorasını tamamladı.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü’nde 1990-1999 yılları arasında Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. 1999 yılında Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent, 2012 yılında Doçent, 2018 yılında Profesör olarak atandı.

2004-2010 yılları arasında Coğrafya Bölümü Başkan Yardımcısı, 2013-2016 yılları arasında Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2016 yılında Dekan Yardımcılığı (görevi devam etmektedir), aynı yıl Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevine atandı (görevi devam etmektedir). 2016 yılından itibaren anılan Merkezin yılda iki kez çıkardığı Coğrafi Bilimler Dergisinin Editörü, 2015 yılından itibaren ise Ankara Üniversitesi Eğitim Komisyonu Üyesi ve Kadın Platformu Koordinatörlüğü Danışma Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

TÜBİTAK ve BAP projelerinde yürütücü ve araştırmacı olarak görev almıştır. Uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde, kongre bildiri kitaplarında çok sayıda yayını bulunmaktadır.

Telefon :
+9(0.312) 310 72 71
+9(0.312) 310 83 35

Faks       :
+9(0.312) 309 36 73

Doç. Dr. Muharrem ÇEKEN

1971 yılında Konya/Cihanbeyli’de doğdu. 1995’de Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Sanat Tarihi Anabilim Dalından mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Anabilim Dalında lisansüstü öğrenimine başladı. 1996 yılında mezun olduğu Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1999 yılında “Anadolu Selçuklu Dönemi Maden Sanatı (Türkiye Müze ve Özel Koleksiyonlardaki Örnekler)” konulu yüksek lisans tezi ile “Bilim Uzmanı”;  2006 yılında da “Hasankeyf (1991, 2000-2003) Kazı Buluntusu Fırın ve Atölyeleri ile Seramik Malzemeleri” adlı tezi ile “Edebiyat Doktoru” unvanını aldı. Sanat Tarihi Bölümünde önce öğretim görevlisi sonrada yardımcı doçent olarak çalışmalarına devam etti. 2014 yılında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından Sanat Tarihi Doçenti unvanı verildi.

1992 yılından bu yana, Kubababad Selçuklu Saray Külliyesi, Alanya Kalesi, Eğirdir Hanı, Amorium Kazıları, ile Hasankeyf Kazı ve Kurtarma Projesinde heyet üyesi olarak görev aldı. 2017 yılından itibaren Kubababad Selçuklu Saray Külliyesi kazısı başkanlığını üstlenmiştir.

Alanıyla ilgili olarak çeşitli ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve seminerlere katılmış; Türk sanatı ve arkeolojisi ile ilgili çeşitli dergilerde makaleleri ve kitapları yayınlanmıştır.

2004-2012 yıllarında Sanat Tarihi Bölümü Değişim Programları (Erasmus ve Farabi) Koordinatörlüğü, 2015-2016 yılları arasında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Dr.Çeken 2016 yılından beri Fakültenin Dekan yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Telefon :
+9(0.312) 310 72 71
+9(0.312) 310 83 35

Faks       :
+9(0.312) 309 36 73