//Uygulamalı Dilbilim Anabilim Dalı
Uygulamalı Dilbilim Anabilim Dalı 2019-01-11T14:58:01+03:00

UYGULAMALI DİLBİLİM  ANABİLİM DALI

Akademik Kadro

Prof. Dr. Gülsün Leyla UZUN

Akademik Kişisel Bilgileri

luzun@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1631

Prof. Dr. İclâl ERGENÇ

Akademik Kişisel Bilgileri

iergenc@humanity.ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1612

Prof. Dr. Dilek PEÇENEK

Akademik Kişisel Bilgileri

pecenek@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1523

Dr. Öğr. Üyesi İpek Pınar UZUN

Akademik Kişisel Bilgileri

bekar@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1693

Arş. Gör. Kübra KARACA

Akademik Kişisel Bilgileri

kkaraca@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1609

Arş. Gör. Dr. Bahtiyar MAKAROĞLU

Akademik Kişisel Bilgileri

makaroglu@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1693

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. G. Leyla UZUN

+9(0.312) 310 32 80 /1631

luzun@ankara.edu.tr

X