Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Hicabi KIRLANGIÇ

+9(0.312) 310 32 80 / 1082
kirlangic@ankara.edu.tr

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü; Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, Hindoloji, Japon Dili ve Edebiyatı, Kore Dili ve Edebiyatı, Sinoloji, Urdu Dili ve Edebiyatı Anabilim Dallarından oluşmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

anabilimdalibuton1
arapdili11
farsdili1
hindoloji1
japondili1
koredili1
sinoloji1
urdudili1