//Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2017-11-03T15:35:25+00:00

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Kemal TUZCU

+9(0.312) 310 32 80 /1080

ktuzcu@ankara.edu.tr

 

 

Arap Dili ve Edebiyatı lisans programının amacı, Arap Dilini Arap Edebiyatı ve kültür tarihiyle birlikte inceleyerek öğretmek; Arap dünyasının tarihi, kültürü ve edebî birikimi hakkında bilgili; Arap dünyasındaki edebî, siyasî, toplumsal ve ekonomik gelişmeleri yazılı ve işitsel kaynaklardan takip edebilecek, düşündüğünü yazılı ve sözlü yolla ifade edebilecek dil becerisine sahip öğrenciler yetiştirmektir.

Arap Dili ve Edebiyatı lisans programında başlıca Arapça Dilbilgisi, Arap Edebiyatı Tarihi, Kültür Tarihi, Arapçadan Türkçeye, Türkçeden Arapçaya Çeviri konularında dersler verilmektedir. Arap Edebiyatının çeşitli dönemlerine ait şiir ve nesir örnekleri ele alınmakta, kompozisyon yazma denemeleri yaptırılmakta, ayrıca öğrenciye konuşma alışkanlığı kazandırılmaya çalışılmaktadır. Klasik metinlerin yanısıra çeşitli konularda modem Arapça metinler çevrilmekte, öğrenciye Arapça terimler ve deyimler öğretilmektedir. Bunların yanısıra İbranice, Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Edebi Eleştiri dersleri de yer almaktadır.

Programı tamamlayanlara “Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Lisans Diploması” ve “Filolog” unvanı verilir. Mezunlar üst düzeyde Arapça bilgisi gerektiren görevlerde; Dışişleri Bakanlığında, öğretmen olarak Milli Eğitim Bakanlığında; kütüphane, arşiv ve müze gibi kamu kuruluşlarında ve özel sektörde görev almaktadırlar.

 

Lisans Ders Programı
X