//Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2018-05-17T14:12:45+03:00

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

Akademik Kadro

Prof. Dr. Bedrettin AYTAÇ

Akademik Kişisel Bilgileri

baytac@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1086

Prof. Dr. Rahmi ER

Akademik Kişisel Bilgileri

rer@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1091

Prof. Dr. M. Faruk TOPRAK

Akademik Kişisel Bilgileri

ftoprak@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1078

Prof. Dr. Kemal TUZCU

Akademik Kişisel Bilgileri

ktuzcu@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1080

Doç. Dr. Derya ADALAR SUBAŞI

Akademik Kişisel Bilgileri

adalar@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1099

Arş.Gör. Zühal KAZAR

Akademik Kişisel Bilgileri

zkazar@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Kemal TUZCU

+9(0.312) 310 32 80 /1080

ktuzcu@ankara.edu.tr

Arap Dili ve Edebiyatı lisans programının amacı, Arap Dilini Arap Edebiyatı ve kültür tarihiyle birlikte inceleyerek öğretmek; Arap dünyasının tarihi, kültürü ve edebî birikimi hakkında bilgili; Arap dünyasındaki edebî, siyasî, toplumsal ve ekonomik gelişmeleri yazılı ve işitsel kaynaklardan takip edebilecek, düşündüğünü yazılı ve sözlü yolla ifade edebilecek dil becerisine sahip öğrenciler yetiştirmektir.

Arap Dili ve Edebiyatı lisans programında başlıca Arapça Dilbilgisi, Arap Edebiyatı Tarihi, Kültür Tarihi, Arapçadan Türkçeye, Türkçeden Arapçaya Çeviri konularında dersler verilmektedir. Arap Edebiyatının çeşitli dönemlerine ait şiir ve nesir örnekleri ele alınmakta, kompozisyon yazma denemeleri yaptırılmakta, ayrıca öğrenciye konuşma alışkanlığı kazandırılmaya çalışılmaktadır. Klasik metinlerin yanısıra çeşitli konularda modem Arapça metinler çevrilmekte, öğrenciye Arapça terimler ve deyimler öğretilmektedir. Bunların yanısıra İbranice, Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Edebi Eleştiri dersleri de yer almaktadır.

Programı tamamlayanlara “Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Lisans Diploması” ve “Filolog” unvanı verilir. Mezunlar üst düzeyde Arapça bilgisi gerektiren görevlerde; Dışişleri Bakanlığında, öğretmen olarak Milli Eğitim Bakanlığında; kütüphane, arşiv ve müze gibi kamu kuruluşlarında ve özel sektörde görev almaktadırlar.

Lisans Ders Programı
X