Hindoloji Anabilim Dalı 2017-11-03T12:54:00+00:00

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Korhan KAYA

+9(0.312) 310 32 80 /1551

kadioglu@ankara.edu.tr

 

 

Anabilim Dalımızın temeli Fakültemizin kuruluşu ile beraber atılmıştır. Hindistan bilgisi anlamına gelen Hindoloji Anabilim Dalında, Hint-Avrupa dil ailesi adı altında toplanan dillerin başı kabul edilen Sanskrit dilinin filolojisi ve edebiyatı üzerinde durulmaktadır. Kökeni M.Ö.1500 yıllarına kadar inen bu çok zengin dilin edebiyatı ve kültürü içinde bulunan dilbilgisi, felsefe, din, mitoloji, tarih, tiyatro tarihi, bilim tarihi gibi konuları da incelenmektedir. Bu konular içinde Hindoloji’nin ulusal tarih, kültür ve dilimiz ile olan ilişkilerinin araştırmada ışık tutacak bilgiler verilmeye çalışılmaktadır. Bunun yanında modern Hint dillerinden biri olan Hindi dili de okutulmaktadır.

            Dört yıllık lisans öğretimi seviyesinde temel öğretim olarak öğrencilere, Sanskrit filolojisinin tarihi, eldeki metinlerin kronolojik düzenlemesi ve kapsamları, metinlerin yazıldığı devanagari alfabesi, gramer, edebiyat ve kültür tarihi, çeşitli metin tercümeleri gibi konular gösterilmektedir.

            Lisansüstü öğretiminde lisans öğretiminde verilen temel bilgilerin ışığında yüksek Sanskrit grameri, edebiyat tarihi ve kültür tarihi ile ilgili metinlerin derinlemesine incelenmesi ve Türk diline çevirileri yapılmaktadır.

            Anabilim Dalımızda 1 Profesör, 1 Doçent, 1 Araştırma Görevlisi, 1 Hintli Uzman görev yapmaktadır. Hintli uzmanlar üç senede bir değişmektedir. Mezunlarımız Dışişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı gibi çeşitli Devlet dairelerinde,  TRT’de ve Özel Televizyonlarda, Özel Şirketlerde iş bulabilmektedirler.

 

Lisans Ders Programı
X