Sinoloji Anabilim Dalı 2018-09-24T11:38:09+03:00

Akademik Kadro

Doç. Dr. Gürhan KİRİLEN

Akademik Kişisel Bilgileri

kirilen@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1586

Doç. Dr. İnci İNCE ERDOĞDU

Akademik Kişisel Bilgileri

erdogdu@humanity.ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1536

Arş. Gör. Havva ERŞAHİN

Akademik Kişisel Bilgileri

hersahin@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1542

Dr. Öğr. Üyesi Gonca ÜNAL

Akademik Kişisel Bilgileri

guchiang@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1621

Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Gürhan KİRİLEN

+9(0.312) 310 32 80 /1586

kirilen@ankara.edu.tr

Ulu önder Atatürk, Türkiye Cumhuriyetini kurduktan sonra, bir ulus bilincinioluşturmak amacıyla, “ Türk Dili” ve “ Türk Tarihi” çalışmalarına önem vermiştir. Bu çalışmaları yürütebilmek amacıyla, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’nu Kurmuş ve bu iki kurumun özerk olmasına özen göstermiştir.

Bu  iki kurumda araştırma yapacak araştırmacıları ve  yeni açılacak olan üniversitelerde çalışacak bilim adamlarını yetiştirmek amacıyla, Atatürk’ün direktifleriyle 1935 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi kurulmuştur.  Disiplinler arası işbirliği düşünülerek kurulan Fakültenin ilk onaltı bölümü içinde Sinoloji de yer  almıştır.

Sinoloji, Asya’nın merkezi kültür alanı olan Çin’i konu edinen bir bilim dalıdır. Çin dilini ve uygarlığını inceler. Sinolojinin kuruluş amacı, Orta Asya Türk tarihinin aydınlatılmasında Çince’nin bir kaynak dili olarak kullanılmasıdır. Çin kaynaklarından yararlanabilmek için önce Çince, sonra Çin tarihinin, edebiyatının, felsefesinin bilinmesi ve Çin uygarlığının çok iyi tanınması gerekir. Sinolojinin görevi, zengin Çin kaynaklarından Türk tarihi ile ilgili bilgileri ortaya çıkarabilecek bilim adamı yetiştirmektir.

Sinoloji Anabilim Dalı’nda öğrencilere dört yıl süreyle Çağdaş Çince, Klasik Çince, Çin Tarihi, Çin Edebiyatı, Çin Felsefesi ve Çin Kültürü dersleri verilmektedir.

Mezun olan öğrenciler, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki bilimsel işbirliğiprotokolu çerçevesinde sağlanan burslarla Çin’e gitme olanağına sahiptir. Her yıl bu burslardan yararlanarak, 5-10 öğrenci, Çin Halk Cumhuriyetine gitmektedirler.

Sinoloji Mezunları, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı, Turizm Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ile çeşitli üniversitelerde görev alabilmektedir.Her yıl, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak master ve doktora  programları açılmaktadır. Bu programlara, farklı disiplinlerden mezun olanlar da  alınmaktadır..

Lisans Ders Programı
X