//Personel Eğitim Alma Hareketliliği
Personel Eğitim Alma Hareketliliği 2014-09-09T13:39:08+00:00

Eğitim Alma Erasmus + Personel Eğitim Alma Hareketliliği

Erasmus + personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin en az 2 gün en çok 2 ay süre ile AB üye ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet aracılığı ile yükseköğretim kurumu personeli eğitim almak üzere bir yükseköğretim kurumuna ya da bir kurum/kuruluşa gidebilmektedir.

Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler alınması mümkündür.

Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında; Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Avrupa’daki ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarına, kurumlararası anlaşma kapsamında personel gönderilebilir.

Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında; Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Avrupa’daki işletmelere personel gönderilebilmesi için kurumlararası anlaşmanın yapılmasına gerek olmamakla birlikte, hareketliliğin bir anlaşma kapsamında gerçekleştirilmesi önerilmektedir.

  • Eğitim Alma Bilgi Formu
  • Eğitim Alma Hareketliliği-İş Planı
  • Eğitim Alma Nihai Raporu

Belgeler ve Formlar
Eğitim Alma Hareketliliğine katılabilmek için seçilen adaylarca hazırlanması ve AB Ofisi’ne teslim edilmesi gereken belgeler:
1. Bağlı bulunulan Dekanlık / Enstitü Müdürlüğü / Yüksekokul Müdürlüğü / Merkez Müdürlüğü / Daire Başkanlığından alınacak resmi yazı (bu yazı öğretim görevlisi veya öğretim üyesinin yurtdışı görevlendirmeler için üniversite yönetim kurulundan aldığı görev yazısı da olabilir; yazıda öğretim elemanının Erasmus Programı kapsamında eğitim alma hareketliğini gerçekleştireceği, gideceği üniversite ve bölüm adı, ziyaret tarihleri belirtilmelidir).
2. Misafir olunacak kurumdan gelen davet mektubu
3.Birim Koordinatörü ve karşı üniversite tarafından önceden onaylanacak iş planı orijinal olarak imzalanmış nüshası
4. Ek V.12 egitim alma-personelle imzalanacak sözleşme
5. TC Ziraat Bankası vadesiz AVRO hesap cüzdanı fotokopisi
6. Seyahat biletine ilişkin fatura (Seyahat giderinin önceden ödenebilmesi için)

Misafir olduğunuz kurumdan, yaptığınız çalışmaları gösteren bir Katılım Sertifikası alınmalıdır.
Dönüşte AB Ofisine sunulması gereken belgeler:
1. Gidilen kurumdan alınmış olan Katılım Sertifikası (Yukarıdaki maddede açıklanmıştır).
2. Ek V.14 eğitim alma nihai raporu
3. Seyahate ait belgeler

  • Kullanılan bilet/biletlerin orijinali
  • Uçuş kartlarının orijinalleri
  • Fatura, makbuz vb ilgili ödeme belgelerinin orijinalleri.

Personel Eğitim Alma Hareketliliğinde İzlenecek Yol:

1. Mevcut kontenjanlar çerçevesinde hareket gerçekleştirilmek üzere bir yükseköğretim kurumu ya da ilgili alanda bir işletme belirlenir (İkili anlaşma yapılmış olması şartı aranmaz). Seçilen kurumla iletişime geçilerek hareketlilik için ön onay alınır.
2. Başvuru formu doldurularak bağlı olunan akademik/idari birime teslim edilir, birimlerce alınan başvurular Koordinatörlüğe iletilir.
3. İlanda belirtilen seçim kriterleri doğrultusunda seçilen adaylar asil ve yedek liste olarak ilan edilir.
4. Asil olarak seçilenler;
– Eğitim alma iş planlarını hazırlar.
– Seyahat rezervasyonlarını yaptırırlar.
– TC Ziraat Bankasından vadesiz avro mevduat hesabı açtırırlar.
– Hareketlilik sözleşmesini doldururlar.
5. Hareketliliğe katılacak adaylar, hazırladıkları iş planlarını kendi akademik birim koordinatörlerine onaylatırlar ve onaylanmak üzere karşı kuruma gönderirler. Taranmış / çıktı alınmış belgelerdeki imzalar artık kabul edilmektedir.
6. Karşı üniversiteden, alınacak eğitimin süre ve içeriğini belirten iş planının onaylanmış nüshası alınır.
7. Görevlendirme yazıları çıkarılır.
8. Sözleşme, iş planı, bilet rezervasyonları, hesap numarası ve görevlendirme yazıları AB Ofisine teslim edilir. (2013-14 faaliyetleri için Seyahate ilişkin biletlerin orijinal faturaları alınmalıdır. Ayrıca dönüşte, uçak biniş kartları teslim edilmelidir. Seyahate ilişkin biletler, tercihen avro türünden satın alınmalıdır. TL türündeki (ve diğer para birimlerindeki) ödemelere ilişkin dönüşümlerde, Avrupa Komisyonunca ilgili yıl için belirlene kur kullanılacaktır. (1 € = 2,3955 TL)
9. Alınacak toplam hibenin %80’i ve seyahat giderleri yararlanıcının hesabına aktarılır.
10. Dönüşte, karşı kurumdan orijinal katılım sertifikası alınır ve hareketlilik faaliyet raporu doldurulur.
11. Tüm belgeler, hareketliliğin sonra erişinden itibaren bir ay içersinde AB Ofisine teslim edilir. Önceden ödenen %80 hibe ve seyahat masrafına ek olarak döndükten sonra %20 hibe (2013-14 faaliyetleri için ve ek seyahat masrafları) yararlanıcıya ödenir.

X