//Department of Persian Language and Literature
Department of Persian Language and Literature 2018-06-28T11:01:46+03:00

DEPARTMENT OF PERSIAN LANGUAGE AND LITERATURE

Academic Staff

Prof. Dr. Hicabi KIRLANGIÇ

Akademik Kişisel Bilgileri

kirlangic@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1082

Assoc. Prof. Dr. Abdüsselam BİLGEN

Akademik Kişisel Bilgileri

abilgen@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1085

Res. Asst. Sevda Aygar

Akademik Kişisel Bilgileri

aygar@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1098

Res. Asst. Ayşe Gül FİDAN

Akademik Kişisel Bilgileri

afidan@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1081

Head of the Department

Prof. Dr. Hicabi KIRLANGIÇ

+9(0.312) 310 32 80 /1082

kırlangıc@ankara.edu.tr

Programda, Farsça lisans ve lisansüstü öğretimin yanı sıra İran Tarihi, Coğrafyası, İslam öncesi ve sonrası İran dilleri ve kültürleri, klasik ve modern İran Edebiyatı hakkında araştırmalar yapılmaktadır. Öğrencileri yeterli düzeyde dilbilgisi ile donatarak Fars Dili ve Edebiyatı alanında uzman olmaları, Türk-İslam sahasında ortaya konulmuş Farsça eserleri Türk kültürüne ve araştırmacılarına kazandırmaları amaçlamaktadır. Anabilim Dalında Farsça Dilbilgisi, Farsça Konuşma, İslamiyet Öncesi ve Sonrası İran Kültür ve Edebiyat Tarihi, Metin Şerhi, Türkçeden Farsçaya-Farsçadan Türkçeye Çeviri, Modern İran Edebiyatı ve Basın Dili dersleri verilir. Mezunlar üniversitelerde, müzelerde, kütüphanelerde, devlet arşivlerinde, turizm sahasında, Dışişleri Bakanlığında, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde ve çeşitli özel kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler.

Undergraduate Program
X