/Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü 2019-09-26T13:28:33+03:00

ESKİÇAĞ  DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ BÖLÜMÜ

 

Bölüm  Başkanı
Prof. Dr. İrfan ALBAYRAK 

+9(0.312) 310 32 80 / 1174
ialbayrak@ankara.edu.tr

Bölüm, Eskiçağ uygarlıklarının; yazılı kaynakları, dilleri, kültürleri ve edebiyatları üzerine inceleme-araştırma çalışmaları yapan ve 4 yıllık bağımsız lisans programı uygulayan Hititoloji, Latin Dili ve Edebiyatı, Sumeroloji ile Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalları’ndan oluşmaktadır. Lisansüstü öğretim-eğitim programları ise Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yürütülmektedir.

Bölüm Web Sayfası
X