Hititoloji Anabilim Dalı 2018-11-01T10:23:30+03:00

HİTİTOLOJİ ANABİLİM DALI

Akademik Kadro

Prof. Dr. Yasemin ARIKAN

Akademik Kişisel Bilgileri

ysoysal@humanity.ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1128

Doç. Dr. Leyla MURAT

Akademik Kişisel Bilgileri

lmurat@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1165

Öğr.Gör. Gül DEMİRAYAK

Akademik Kişisel Bilgileri

demirayak@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1151

Arş. Gör. Şafak BOZGUN

Akademik Kişisel Bilgileri

sbozgun@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1038

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Yasemin ARIKAN

+9(0.312) 310 32 80 /1128

ysoysal@humanity.ankara.edu.tr

MÖ .II. binyılda (ve I.binyılda da kent devletleri olarak) Anadolu’da ilk defa güçlü bir siyasi birlik kuran, çeşitli toplulukları kaynaştıran ve kültürlerini yaklaşık bin yıl kadar sürdüren Hitit uygarlığının; orijinal (çiviyazısı ve hiyeroglif) yazılı belgelerini (tabletler, mühürler, anıtlar, steller vb.) transkripsiyon, çeviri ve değerlendirmeleriyle birlikte; “filolojik-linguistik, tarih, edebiyat, sanat, mimarlık, hukuk, din, kültür, sosyal, ekonomik, yönetim, diplomatik” verilerini bilimsel normlarda inceler ve araştırır.

Lisans Ders Programı
X