Hititoloji Anabilim Dalı 2016-06-20T16:25:06+00:00

Anabilim Dalı Başkan

Prof. Dr. Cem KARASU
+9(0.312) 310 32 80 /1038
karasu@ankara.edu.tr

akademikkadro

Hititoloji (4 yıllık eğitim-öğretim programı ile);

MÖ .II. binyılda (ve I.binyılda da kent devletleri olarak) Anadolu’da ilk defa güçlü bir siyasi birlik kuran, çeşitli toplulukları kaynaştıran ve kültürlerini yaklaşık bin yıl kadar sürdüren Hitit uygarlığının; orijinal (çiviyazısı ve hiyeroglif) yazılı belgelerini (tabletler, mühürler, anıtlar, steller vb.) transkripsiyon, çeviri ve değerlendirmeleriyle birlikte; “filolojik-linguistik, tarih, edebiyat, sanat, mimarlık, hukuk, din, kültür, sosyal, ekonomik, yönetim, diplomatik” verilerini bilimsel normlarda inceler ve araştırır.

X