/Fakülte Dergisi Yayın Kurulu
Fakülte Dergisi Yayın Kurulu 2015-01-12T17:24:54+03:00

Yayın Kurulu Başkanı ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü/Chief of Editorial Board and Editor in Charge Prof. Dr. Fatoş SUBAŞIOĞLU

Yayın Kurulu Başkanı ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yardımcıları/Vice Chief of Editorial Board and Vice Editors in Charge Yrd. Doç. Dr. Zeynep Z. ATAYURT, Dr. Nevzat ÖZEL

Yayın Kurulu/Editorial Board

Prof. Dr. Fatoş SUBAŞIOĞLU (Editör)
Yrd. Doç. Dr. Zeynep Z. ATAYURT (Editör Yrd.)
Dr. Nevzat ÖZEL (Editör Yrd.)
Prof. Dr. H. Derya CAN
Yrd. Doç. Dr. F. Devrim KILIÇER
Araş. Gör. Dr. Çağrı EROĞLU

X