SOSYAL PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI

Akademik Kadro

Doç. Dr. Derya HASTA

Akademik Kişisel Bilgileri

dhasta@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1731

Doç. Dr. Ayda Büyükşahin SUNAL

Akademik Kişisel Bilgileri

bsahin@humanity.ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1676

Dr. Öğr. Üyesi Arife Başak OK

Akademik Kişisel Bilgileri

basakok@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1751

Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Derya HASTA

+9(0.312) 310 32 80 /1731

dhasta@ankara.edu.tr