HALKBİLİM BÖLÜMÜ

Bölüm  Başkanı
Prof. Dr. Serpil AYGÜN CENGİZ

+9(0.312) 310 32 80 / 1050

scengiz@ankara.edu.tr

Halkbilim, toplumsal ve siyasal yapıdan ekonomik örgütlenmeye, sözlü gelenek, değerler sistemi ve inançlardan yiyecek-giyecek üretimi, mimari, süsleme sanatları gibi maddi kültür ürünlerine kadar kültürel yaşamın bütününü inceleyen bir disiplindir. Doğumdan ölüme kadar insanların yaşantısında yer alan maddi ve manevi bütün kültür öğelerini bilimsel olarak derleyen, araştıran, değerlendiren ve bunların sistematik bir açıklamasını yaparak insanlığın kültür tarihini ve özellikle halk kültürünün genel gelişme kurallarını inceleyen, kültürler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları belirleyip ortaya koyan bir bilim dalıdır.

Kültürün sürekliliği kadar değişmesini ve bu değişmeye neden olan siyasal, ekonomik, teknolojik ve psikolojik etmenleri de çözümlemek, bu disiplinin asli amacıdır. Halkbilim, bir ülkede yaşayan halkın olduğu kadar çeşitli etno-kültürel grupların ortaya koyduğu gelenekleri, inançları, töreleri, müziği, oyunları, anonim veya bireysel sözlü geleneklerden kaynaklanan edebi ürünleri, el sanatlarını, halk hekimliğini, mimariyi, ayrıca, somut oImayan kültürel miras (SOKÜM) ve müzecilik konularında inceleme ve araştırmalarda bulunmaktadır. Bu nedenle, Halkbilim yalnızca geleneksel olanı ele almakla kalmaz, modern ve güncel pek çok dinamik üzerinde de ilgisini odaklaştırır.

Doğa bilimlerinden sosyal bilimlere, edebiyat ve sanata kadar farklı insani etkinlik alanlarına yönelik disiplinlerarası bir ilgiye sahip olan Halkbilim Bölümü bünyesinde verilen derslerle, öğrencilere insan, kültür ve toplum üzerine değerlendirme yaparken daha geniş karşılaştırmalı bir perspektif ve çok yönlü bakış açısı kazandırılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin çift anadal- yandal yapma, Erasmus Öğrenci Değişim Programlarıyla yurtdışında da eğitim alma imkânları bulunmaktadır.

Lisans Ders Programı