Adres:
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi,
06100 – Sıhhiye / Ankara – Türkiye

Telefon: +9(0.312) 310 32 80
Faks: +9(0.312) 310 57 13 – 309 36 73
E-posta: dtcf@humanity.ankara.edu.tr
Öğrenci İşleri E-posta: dtcfogr@ankara.edu.tr