İletişim

Tel : (0312) 310 32 80 (24 Hat)
Faks : (0312) 310 57 13
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
No:45/45-A 06100 Sıhhiye/Ankara