/Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü
Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü 2018-10-15T11:47:05+00:00

KAFKAS DİLLERİ VE  KÜLTÜRLERİ BÖLÜMÜ

Akademik Kadro

Prof. Dr. Birsen KARACA

Akademik Kişisel Bilgileri

bkaraca@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1548

Arş. Gör. Fatma Jale Gül ÇORUK

Akademik Kişisel Bilgileri

coruk@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1602

Arş. Gör. Dr. Doğanay ERYILMAZ

Akademik Kişisel Bilgileri

deryilmaz@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1604

Arş. Gör. Hande DOLUNAY

Akademik Kişisel Bilgileri

hdolunay@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1663

Ybn. Öğr. Gör Ani SARUKHANYAN

Akademik Kişisel Bilgileri

asarukhanyan@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1604

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Birsen KARACA

+9(0.312) 310 32 80 / 1548

bkaraca@ankara.edu.tr

Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü ve bölüme bağlı Ermeni Dili ve Kültürü Anabilim Dalı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19.06.1992 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında 2547 sayılı kanunun 288 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi bünyesinde kurulmuştur.

1999–2000 eğitim-öğretim yılından bu yana Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi bünyesinde Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı lisans programı içerisinde verilmekte olan Ermenice seçmeli dersler, 2010–2011 eğitim-öğretim yılından itibaren Ermeni Dili ve Kültürü Anabilim Dalınca verilmeye başlanmıştır.

 ERMENİ DİLİ VE KÜLTÜRÜ ANABİLİM DALI

 Lisansüstü eğitim programları açık olan Ermeni Dili ve Kültürü Anabilim Dalının Yüksek Lisans programına ilk kez 2001–2002 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabul edilmiştir. Doktora programı ise 2009–2010 eğitim-öğretim yılında açılmıştır. Anabilim Dalının ilk doktora öğrencileri, programa 2010-2011 eğitim-öğretim yılında kabul edilmiştir.

X