KAFKAS DİLLERİ VE  KÜLTÜRLERİ BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Birsen KARACA

+9(0.312) 310 32 80 / 1548

bkaraca@ankara.edu.tr

Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.06.1992 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında 2547 sayılı kanunun 288 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Mevcut durumda Kafkas Dilleri ve Kültürlerin Bölümünün bünyesinde yalnızca Ermeni Dili ve Kültürü Anabilim Dalı bulunmaktadır.

1991 yılında SSCB’nin dağılmasından sonra Türkiye’nin kuzeydoğu komşusu olan Kafkasya’da yeni devletler belirmiştir. Kafkasya, jeostratejik, jeopolitik, jeoekonomik, jeokültürel ve sosyokültürel açıdan önemli bir coğrafyadır. Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümünde yürütülen lisans ve lisansüstü eğitim öğretim programları, bu önem göz ardı edilmeden bir filolojinin ilgi alanına giren araştırma konuları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu bağlamda Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümünün hedefi, akademik eğitimde, düşünce üretiminde, araştırmalarda ve profesyonel etkinliklerde uluslararası standartları yakalamak ve bu standardı sürdürmek için geniş bir yelpazede eğitim ve araştırmalar yapmaya ve yaptırmaya olanak sağlamaktır. Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü Ankara Üniversitesi tarafından benimsenen Türkiye’nin sosyal yaşamı ile ilgili misyonunu taşımayı ilke edinmiştir.

Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü Ermeni Dili ve Kültürü Anabilim Dalı Türkiye’de Doğu Ermenice eğitim veren ilk, lisansüstü düzeyde eğitim veren tek bölümdür.

Kurulduğu günden bu yana ilk hedefi geleceğin akademisyenlerini, araştırmacılarını, çevirmenlerini, Ermeni dili ve kültürü alanında ihtiyaç duyulan uzmanları hazırlamak olan Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü hedefinin bu ilk basamağını gerçekleştirmiş ve 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Ermeni Dili ve Kültürü Anabilim Dalı lisans programını aktif hale getirmek için hazırlığını tamamlamıştır.