//Ermeni Dili ve Kültürü Anabilim Dalı
Ermeni Dili ve Kültürü Anabilim Dalı 2019-04-19T14:00:22+03:00

ERMENİ DİLİ VE KÜLTÜRÜ ANABİLİM DALI

Akademik Kadro

Prof. Dr. Birsen KARACA

Akademik Kişisel Bilgileri

bkaraca@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1548

Öğr. Gör. Ercan Cihan ULUPINAR

Akademik Kişisel Bilgileri

ulupinar@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/

Arş. Gör. Dr. Doğanay ERYILMAZ

Akademik Kişisel Bilgileri

deryilmaz@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1604

Arş. Gör. Fatma Jale Gül ÇORUK

Akademik Kişisel Bilgileri

coruk@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1602

Arş. Gör. Hande DOLUNAY

Akademik Kişisel Bilgileri

hdolunay@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1663

Ybn. Öğr. Gör. Ani SARUKHANYAN

Akademik Kişisel Bilgileri

asarukhanyan@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1604

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Birsen KARACA

+9(0.312) 310 32 80 /1548

bkaraca@ankara.edu.tr

Ermeni Dili ve Kültürü Anabilim Dalı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.06.1992 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında 2547 sayılı kanunun 288 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü bünyesinde kurulmuştur ve Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümünün alt birimi olarak faaliyet gösteren tek anabilim dalıdır.

Ermeni Dili ve Kültürü Anabilim Dalı lisansüstü programları 1999-2000 eğitim-öğretim yılında, Prof. Dr. Birsen KARACA’nın yurtdışında (Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi-Moskova) doktora eğitimini tamamlayarak gelmesinden sonra aktif olarak çalışmaya başlamıştır. Ancak Bölüm ve Anabilim Dalının lisans programına öğrenci alımı ilk kez 2018-2019 eğitim-öğretim yılında gerçekleşmektedir.

Ermenice dil dersleri, 1999-2000 eğitim-öğretim yılından bu yana, başlangıçta Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi bünyesinde Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı lisans programı içerisinde seçmeli ders olarak verilmiştir. 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren de Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü Ermeni Dili ve Kültürü Anabilim Dalınca verilmeye başlanmıştır.

Ermenistan’ın 1991 yılında devlet kimliğiyle uluslararası arenaya çıkmasının ardından Ermeni dili ve kültürü alanında Türkiye’de yapılacak bilimsel çalışmaların önemi daha yoğun olarak hissedilmeye başlamıştır: Konu yalnızca Türkiye’nin kuzeydoğu sınırındaki komşusu Ermenistan’la kültürel ilişkilerin geliştirilmesi bağlamında değil, stratejik boyutuyla da önemlidir. Bu açıdan, Ankara Üniversitesi bünyesinde Ermeni dili ve kültürü alanında bugüne kadar gerçekleştirilmiş olan ve gelecekte gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar ciddi bir gereksinim, hatta zorunluluk olarak görülmektedir.

Ermeni Dili ve Kültürü Anabilim Dalı Türkiye’de Doğu Ermenice öğretim yapan ilk ve yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenci yetiştiren tek bölümdür

Ermeni Dili ve Kültürü Anabilim Dalı lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programlarıyla, öğrencilerini akademik çalışmalar yapabilecek bilim insanı, kamu ve özel sektör için nitelikli uzman öğretmen (formasyon alması halinde), çevirmen, uzman ve araştırmacı yetiştirebilecek içerik, derinlik ve çeşitliliktedir.

Lisans Ders Programı
X