PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Akademik Kadro

Prof. Dr. Fikri KULAKOĞLU

Akademik Kişisel Bilgileri

kulakoglu@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1138

Prof. Dr. İ. Tunç SİPAHİ

Akademik Kişisel Bilgileri

sipahi@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1129

Prof. Dr. Vasıf ŞAHOĞLU

Akademik Kişisel Bilgileri

sahoglu@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1133

Prof. Dr. Tayfun YILDIRIM

Akademik Kişisel Bilgileri

tyildir@humanity.ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1196

Dr. Öğr. Üyesi H. Levent KESKİN

Akademik Kişisel Bilgileri

hlkeskin@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1192

Dr. Öğr. Üyesi Derya YILMAZ

Akademik Kişisel Bilgileri

d.yilmaz@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1177

Öğr. Gör. Mustafa İNCİRLİLİ

Akademik Kişisel Bilgileri

mincirlili@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1133

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Fikri KULAKOĞLU

+9(0.312) 310 32 80 /1138

kulakoglu@ankara.edu.tr

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi insanlık tarihinde tarımın başladığı ve ilk yerleşik yaşamın ortaya çıktığı dönem olan Neolitik Çağ’dan (yaklaşık olarak M.Ö. 10.000 ortaları) başlayarak sırasıyla Kalkolitik Çağ (M.Ö. 5.000-3.000), Tunç Çağları (M.Ö. 3.000-1.200) ve Demir Devri (M.Ö. 1.000-500) sonuna kadar olan zaman diliminde başta Anadolu olmak üzere tüm Önasya’ya (Kıta Yunanistan ve Ege Adaları, Girit, Kıbrıs, Balkanlar, Kafkasya, İran, Mezopotamya, Suriye, Filistin, Mısır) yayılan kültürleri ve uygarlıkları incelemektedir. İnsanlık tarihinin en önemli süreçlerinden olan yerleşik yaşama geçiş ve yazının bulunmasıyla ilk tarih çağlarına geçiş anabilim dalının kapsadığı tarihsel süreç içinde bulunmaktadır. Derslerde verilen kültür tarihi yanında, görsel malzeme eşliğinde konular ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir.

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi konusunda lisans eğitimini tamamlamış öğrenciler lisansüstü düzeyinde Master ve Doktora programlarına başvurabilirler ve uzmanlaşma yönünde eğitimlerine devam edebilirler.

Öğrenciler devam mecburiyeti olan teorik dersler yanında Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından yürütülmekte olan çeşitli dönemlere ait kazı ve araştırmalara (Acemhöyük – Aksaray (Prof. Dr. Aliye Öztan), Köşkhöyük – Niğde (Prof. Dr. Aliye Öztan), Kültepe – Kanes – Kayseri (Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu), Resuloğlu Erken Tunç Çağı Mezarlığı – Sungurlu/Çorum (Prof. Dr. Tayfun Yıldırım), Eskiyapar Höyüğü – Sungurlu/Çorum (Doç. Dr. Tunç Sipahi), Alaca Höyük – Çorum (Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu), Liman Tepe – Urla/İzmir (Prof. Dr. Hayat Erkanal) ve Bağlararası – Çeşme/İzmir (Doç. Dr. Vasıf Şahoğlu) ile Kayseri (Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu) ve Çorum (Prof. Dr. Tayfun Yıldırım- Doç. Dr. Tunç Sipahi) yüzey araştırmaları) katılarak, aldıkları eğitimi pratik anlamda destekleme olanağına da sahiptirler. Bilim Dalımız tarafından yürütülen kazı ve araştırmalarla mimari, ölü gömme adetleri ve küçük buluntularla belgelenen maddi kültür kalıntılarının ortaya koyduğu sonuçlar, Önasya uygarlıklarına ve kültürlerine önemli katkılarda bulunmaktadır.

Öğrenciler, ders ve araştırmaları ile ilgili çalışmalarında Fakülte kütüphanesinin yanında Bilkent Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu, İngiliz ve Amerikan Arkeoloji Enstitülerine ait kütüphanelerden de yararlanma olanaklarına sahiptir.

Lisans Ders Programı
Bölüm Web Sayfası