Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Seda KÖYCÜ

+9(0.312) 310 32 80 / 1740
skoycu@ankara.edu.tr

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.2014 tarihli kararıyla kurulmuş, Fakültemiz Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim etkinliklerini günümüzde, kaynakları bakımından Hint-Avrupa dil ailesine bağlı Slav dilleri grubuna dahil olan, bir doğu Slav dili olan Rusça, bir batı Slav dili olan Polonya dili (Lehçe) ve bir güney Slav dili olan Bulgarca’yı öğretme ve bu ülkelerin kültürlerini tanıtma amacındaki Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Polonya Dili ve Kültürü  Anabilim Dalı ve Bulgar Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’yla sürdürmektedir.

anabilimdalibuton1
bulgardili11
polonyadili1
rusdili1