//Polonya Dili ve Kültürü Anabilim Dalı
Polonya Dili ve Kültürü Anabilim Dalı 2018-03-30T11:33:22+00:00

POLONYA DİLİ VE KÜLTÜRÜ ANABİLİM DALI

Akademik Kadro

Prof. Dr. Neşe M. YÜCE

Akademik Kişisel Bilgileri

nyuce@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1447

Prof. Dr. Seda KÖYCÜ

Akademik Kişisel Bilgileri

skoycu@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1740

Doç. Dr. Sabire ARIK

Akademik Kişisel Bilgileri

sarik@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1547

Araş. Gör. Saadet BÜYÜK GÜLER

Akademik Kişisel Bilgileri

buyuk@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1741

Araş. Gör. Aybike KILIK

Akademik Kişisel Bilgileri

akilik@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1727

Araş. Gör. Nevra VARDAL ATAK

Akademik Kişisel Bilgileri

vardal@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1447

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Neşe Münise YÜCE

+9(0.312) 310 32 80 /1447

nyuce@ankara.edu.tr

2014 yılında 600. yıldönümü kutlanan Polonya-Türkiye (diplomatik) ilişkilerinin ülkemizde akademik düzeydeki meyvesi olan anabilim dalımız, Slav dilleri arasında Latin alfabesine sahip bir batı Slav dili olan Polonya  dilini (Lehçe) öğretmek, bu dili kullanabilme yetisi kazandırmak ve Polonya kültürünü edebiyat ağırlıklı olarak tanıtmak temel somut amacıyla, fakültemiz Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü çatısı altında 1986 yılında Prof. Dr. Ö. Aydın Süer başkanlığında Leh Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı adıyla açılmıştır.

Lisans ve lisansüstü düzeydeki öğretim etkinliklerini bu adla 2013-2014 öğretim yılı sonuna dek sürdürmüş olan anabilim dalımız, Polonya-Türkiye ilişkilerinin iki ülke ve kültür arasında köprü kurularak geleceğe taşınmasında pay sahibi olacak insanların yetiştirilmesi amacı yönündeki etkinliklerine fakültemizde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.2014 tarihli kararıyla kurulmuş olan Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü çatısı altında Polonya Dili ve Kültürü Anabilim Dalı adıyla 2014-2015 öğretim yılı güz dönemi itibariyle devam etmektedir.

Günümüzde lisans ve lisansüstü düzeyde öğretim yapan, ülkemizdeki tek program olması bağlamında büyük bir akademik öneme sahip olan anabilim dalımızın öğretim programında, yukarıda andığımız amaç doğrultusunda dört yıllık lisans düzeyinde fonetik, gramer, konuşma, çeviri, kültür tarihi ve edebiyat tarihi dersleri, lisansüstü düzeyde çeviri, edebiyat tarihi ve tarih dersleri verilmektedir.

Lisans Ders Programı
X