//Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı
Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı 2018-05-18T10:08:36+03:00

GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ ANABİLİM DALI

Akademik Kadro

Prof. Dr. Feryal TURAN

Akademik Kişisel Bilgileri

fturan@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1487

Arş. Gör. Dr. Melih YEŞİLBAĞ

Akademik Kişisel Bilgileri

myesilbag@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1487

Arş. Gör. Yavuz YAVUZ

Akademik Kişisel Bilgileri

yyavuz@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1487

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Feryal TURAN

+9(0.312) 310 32 80 /1487

fturan@ankara.edu.tr

X