GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ ANABİLİM DALI

Akademik Kadro

Prof. Dr. Feryal TURAN

Akademik Kişisel Bilgileri

fturan@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1487

Dr. Öğr. Üyesi Melih YEŞİLBAĞ

Akademik Kişisel Bilgileri

myesilbag@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1487

Arş. Gör. Yavuz YAVUZ

Akademik Kişisel Bilgileri

yyavuz@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1487

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Feryal TURAN

+9(0.312) 310 32 80 /1487

fturan@ankara.edu.tr