//Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı
Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı 2018-07-05T14:45:19+03:00

UYGULAMALI SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI

Akademik Kadro

Prof. Dr. Erol DEMİR

Akademik Kişisel Bilgileri

edemir@humanity.ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1720

Dr. Öğr. Üyesi Kurtuluş CENGİZ

Akademik Kişisel Bilgileri

kcengiz@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1430

Arş. Gör. Cansu OKAN

Akademik Kişisel Bilgileri

cokan@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1429

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Erol DEMİR

+9(0.312) 310 32 80 /1720

edemir@humanity.ankara.edu.tr

X