Kazının Adı: Suluin Mağarası Kazısı

Kazıyı yapan öğretim üyesi: Prof. Dr. Harun TAŞKIRAN

Hangi dönem: Geç Neolitik/Erken Kalkolitik

 

 

Resim.1 Suluin Mağarası

Resim.2 Mağara içindeki göl