//Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı
Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı 2018-03-30T17:09:26+03:00

ESKİÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI

Akademik Kadro

Prof. Dr. Turgut YİĞİT

Akademik Kişisel Bilgileri

tyigit@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1064

Doç. Dr. Ayşe Gül AKALIN ORBAY

Akademik Kişisel Bilgileri

akalin@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1043

Doç. Dr. Hülya BOYANA

Akademik Kişisel Bilgileri

boyana@humanity.ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1299

Dr. Öğr. Üyesi Sultan Deniz KÜÇÜKER

Akademik Kişisel Bilgileri

sdkucuker@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1027

Arş. Gör. Türkan Banu GÜLER

Akademik Kişisel Bilgileri

tbguler@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1043

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Turgut YİĞİT

+9(0.312) 310 32 80 /1064

tyigit@ankara.edu.tr

X