//Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı
Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı 2018-04-03T14:35:11+03:00

YENİÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI

Akademik Kadro

Prof. Dr. Hülya TAŞ

Akademik Kişisel Bilgileri

htas@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1076

Prof. Dr. Jülide AKYÜZ ORAT

Akademik Kişisel Bilgileri

jorat@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1065

Dr. Öğr. Üyesi Abdullatif ARMAĞAN

Akademik Kişisel Bilgileri

armagan@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1084

Arş. Gör. Ertan ÜNLÜ

Akademik Kişisel Bilgileri

eunlu@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1100

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Hülya TAŞ

+9(0.312) 310 32 80 /1076

htas@ankara.edu.tr

X