//Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı
Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı 2018-09-26T11:35:28+00:00

DRAMATİK YAZARLIK ANASANAT DALI

Akademik Kadro

Öğr.Gör. Erkan ERGİN

Akademik Kişisel Bilgileri

eergin@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1262

Dr.Öğr. Üyesi Duygu TOKSOY ÇEBER

Akademik Kişisel Bilgileri

dceber@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1594

Arş.Gör. Ozan Utku AKGÜN

Akademik Kişisel Bilgileri

ouakgun@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1594

Anabilim Dalı Başkanı V.

Prof. Dr. İhsan ÇİÇEK

+9(0.312) 310 32 80 /

ihcicek@ankara.edu.tr

Lisans Ders Programı
X