//Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı
Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı 2018-12-07T15:00:40+03:00

DRAMATİK YAZARLIK ANASANAT DALI

Akademik Kadro

Dr.Öğr. Üyesi Duygu TOKSOY ÇEBER

Akademik Kişisel Bilgileri

dceber@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1262

Öğr.Gör. Erkan ERGİN

Akademik Kişisel Bilgileri

eergin@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1262

Arş.Gör. Ozan Utku AKGÜN

Akademik Kişisel Bilgileri

ouakgun@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1594

Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr . Üyesi Duygu TOKSOY ÇEBER

+9(0.312) 310 32 80 /1262

dceber@ankara.edu.tr

Lisans Ders Programı
X