//Oyunculuk Anasanat Dalı
Oyunculuk Anasanat Dalı 2018-04-04T08:14:39+00:00

Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi A. Kadir ÇEVİK

Akademik Kişisel Bilgileri

cevik@humanity.ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1515

Dr. Öğr. Üyesi Gülayşe TEMELTAŞ

Akademik Kişisel Bilgileri

gtemeltas@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1650

Anabilim Dalı Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÇEVİK

+9(0.312) 310 32 80 /1515

cevik@humanity.ankara.edu.tr

Lisans Ders Programı
X