//Yeni Türk Dili Anabilim Dalı
Yeni Türk Dili Anabilim Dalı 2018-05-23T16:57:45+03:00

YENİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI

Akademik Kadro

Prof. Dr. Halil İbrahim USTA

Akademik Kişisel Bilgileri

husta@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1012

Prof.Dr. Paşa YAVUZARSLAN

Akademik Kişisel Bilgileri

yavuzarslan@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1289

Doç. Dr. Murat KÜÇÜK

Akademik Kişisel Bilgileri

mkucuk@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1287

Arş. Gör. Hülya UYSAL

Akademik Kişisel Bilgileri

uysalh@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1289

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Paşa YAVUZARSLAN

+9(0.312) 310 32 80 /1289

yavuzarslan@ankara.edu.tr

X