//Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı 2018-07-06T11:58:00+00:00

YENİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI

Akademik Kadro

Prof. Dr. Nurullah ÇETİN

Akademik Kişisel Bilgileri

ncetin@humanity.ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1270

Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan KUL

Akademik Kişisel Bilgileri

ekul@ankaraa.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1284

Arş. Gör. Emine Gözde ÖZGÜREL

Akademik Kişisel Bilgileri

ozgurel@ankara.edu.tr

+9(0 312)310 32 80/1271

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Nurullah ÇETİN

+9(0.312) 310 32 80 /1270

ncetin@humanity.ankara.edu.tr

X