//Satıştaki Kitaplar
Satıştaki Kitaplar 2017-10-31T21:33:51+03:00

KİTAPLAR


SANAT ve ESTETİKTE ASAL DEĞERLER MEKÂN ZAMAN
Basım Yılı : 2015
Satış Fiyatı : 110 TL

CAHİT GÜNBATTI'YA ARMAĞAN
Basım Yılı : 2015
Satış Fiyatı : 65 TL

COLLOQUE INTERNATIONAL
Basım Yılı : 2015
Satış Fiyatı : 45 TL

İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından ERGONOMİ
Basım Yılı : 2014
Satış Fiyatı: 12,00 TL


IN MEMORIAM FİLİZ ÖKTEM

Basım Yılı : 2014
Satış Fiyatı : 70,00TL

Batı Kültür ve Edebiyatlarında Romantizm
Basım Yılı : 2014
Satış Fiyatı: 30,00 TL


"Dünya bir sahnedir, lakin oyun kadrosu berbat":
İngiliz Edebiyatında Siyasi Hiciv Geleneği
Neo-Klasik Çağ

Basım Yılı : 2014
Satış Fiyatı : 15,00 TL

Rusça-Türkçe Dilbilgisi ve Dilbilim Terimleri Sözlüğü
Basım Yılı : 2001
Satış Fiyatı :10,00 TL

Rusça Okuma
Basım Yılı : 2001
Satış fiyatı : 10,00 TL

Doğu Ermenice Türkçe Sözlük
Basılm Yılı : 2001
Satış Fiyatı : 10,00 TL

Tarihte Güney-Doğu Avrupa:
Balkanolojinin Dünü, Bugünü ve Sorunları

Basım Yılı : 1999
Satış Fiyatı : 15,00 TL


Uluslararası Ortadoğu, Balkanlar
ve Kafkasya Üçgeninde Türkiye: Politik ve
Kültürel Perspektifler sempozyumu 2-4 Mayıs 2011

Basım Yılı : 2013
Satış Fiyatı : 15,00 TL

Biyolojik Antropoloji
Basım Yılı : 2012
Satış Fiyatı : 15,00 TL

70 Yıllık Gelenek
1939-2009
Ankara Üniversitesi
DTCF'de Sosyoloji

Basım Yılı : 2010
Satış Fiyatı : 20,00 TL

Cumhuriyet ve Bilim
Basım Yılı : 2009
Satış Fiyatı : 10,00 TL

Modern Bilimin Doğuşunda Bizans Etkisi
Basım Yılı : 1975
Satış Fiyatı : 10,00 TL

Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Kütüphanesi Yazmalar Kataloğu
(I)

Basım Yılı : 2006
Satış Fiyatı : 20,00 TL

Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Kütüphanesi Yazmalar Kataloğu
(II/I)

Basım Yılı : 2008
Satış Fiyatı : 20,00 TL

Cumhuriyetimizin 80. Kuruluş Yıldönümü Anı Kitabı
Basım Yılı : 2004
Satış Fiyatı : 15,00 TL

Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2002
Basım Yılı : 2004
Satış Fiyatı : 10,00 TL

Batı Kültür ve Edebiyatlarında Aydınlama
Basılm Yılı : 2014
Satış Fiyatı : 20,00 TL

Bilim Kültürü
Basım Yılı : 2014
Satış Fiyatı : 17,00 TL

Sanskrit Grameri
Basım Yılı : 2014
Satış Fyatı :10,00 TL
Kültürlerarası Kavşakta BULGARİSTAN ve TÜRKİYE (Uluslararası Dil, Tarih ve Edebiyat Sempozyumu) Bildiri Kitabı
Kültürlerarası Kavşakta
Bulgaristan ve Türkiye
Uluslararası Dil, tarih ve Edebiyat Sempozyumu-II

Basım Yılı : 2013
Satış Fiyatı : 25,00 TL

 

X