Prof. Dr. İhsan ÇİÇEK

DEKAN 

KURUL ÜYELERİ (BÖLÜM/ALFABETİK)

(Antropoloji Bölümü Başkanı)

(Arkeoloji Bölümü Başkanı)

(Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanı)

(Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başkanı)

(Coğrafya Bölümü Başkanı)

(Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanı)

(Dilbilim Bölümü Başkanı)

(Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanı)

(Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Başkanı)

(Felsefe Bölümü Başkanı)

(Halkbilim Bölümü Başkanı)

(Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü Başkanı)

(Psikoloji Bölümü Başkanı)

(Sanat Tarihi Bölümü Başkanı)

(Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanı)

(Sosyoloji Bölümü Başkanı)

(Tarih Bölümü Başkanı)

(Tiyatro Bölümü Başkanı )

(Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı)

(Profesör Temsilcisi)

(Profesör Temsilcisi)

(Profesör Temsilcisi)

 (Doçent Temsilcisi)

(Doçent Temsilcisi)

 (Doktor Öğretim Üyesi  Temsilcisi)